حضانت دختر بعد از نه سالگی

از آنجایی که سن بلوغ در دختران نه سال تمام قمری است ، ممکن است این سوال مطرح شود که حضانت فرزند دختر بعد از سن ۹ سالگی با کیست ؟ برای پاسخ به این سوال با این مقاله همراه باشید

 حضانت فرزند دختر بعد از نُه سالگی با کسی است که خود وی انتخاب کند 

حضانت دختر قبل از نه سالگی

بر اساس قانون مدنی ، ” برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است “ . به موجب این ماده ، به دلیل اینکه فرزندان تا سن هفت سالگی بیشتر نیازمند مهر و عاطفه از جانب مادر هستند و بسیاری از نیازهای جسمی وعاطفی آنها تا سن هفت سالگی توسط مادر تامین می شود ، قانونگذار هم در پاسخ به این غریزه ، حضانت فرزند دختر تا سن هفت سالگی را بر عهده مادر قرار داده است .

اما در ادامه ، حضانت فرزند دختر بعد از سن هفت سالگی را بر عهده پدر گذاشته است . حضانت پدر بعد از سن هفت سالگی تا زمانی است که دختر به سن بلوغ برسد . سن بلوغ در دختران نه سال تمام قمری می باشد . بنابراین ، حضانت دختر تا هفت سالگی با مادر است و از هفت سالگی تا نه سالگی بر عهده پدر می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حضانت فرزند دختر و حضانت فرزند پسر کلیک کنید .

حضانت دختر بعد از نه سالگی

در قسمت قبل حضانت فرزند دختر قبل از سن نه سالگی را مورد بررسی قرار دادیم . به این صورت که حضانت تا سن هفت سالگی با مادر است و از هفت سالگی تا نه سالگی بر عهده پدر است . اما اکنون می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که حضانت دختر بعد از ۹ سالگی با چه کسی است  . در پاسخ به این سوال باید به نکته مهمی اشاره کنیم و آن این است که مفهوم حضانت ، تنها در خصوص فرزندان قبل از سن بلوغ مطرح می شود . به عبارت دیگر ، زمانی که یک کودک اعم از پسر یا دختر به سن بلوغ می رسد ، از حضانت والدین خود خارج می شود و دیگر نمی توان او را در حضانت کسی قرار داد . بلکه بر اساس مقررات قانونی ، پس از سن بلوغ ، کودک خودش این توانایی را به دست می آورد که انتخاب کند با کدامیک از والدینش می خواهد زندگی کند .

بر اساس این مطلب ، زمانی که دختر به سن بلوغ برسد ، (نه سال تمام قمری ) ، خودش می تواند انتخاب کند می خواهد با مادرش زندگی کند یا با پدرش . به عنوان مثال ، گاها می بینیم که مادر یا پدری به دنبال گرفتن حضانت فرزند دختر دوازده یا سیزده ساله خود هستند ؛ این در حالی است که دختران در این سن از حضانت خارج شده اند و گرفتن حضانت آنان نیازمند اقدام قانونی در این خصوص نیست ؛ چرا که خودشان بایستی انتخاب کنند . برای مطالعه بیشتر به مقاله حضانت دختر ۱۲ ساله با کیست مراجعه کنید . گفتنی است که در هر هر صورت ، والدینی که حضانت با آنها نیست ، حق ملاقات با فرزند خود را خواهند داشت .