تعرفه ثبت ازدواج و طلاق در مشهد

کسانی که می خواهند ازدواج کنند باید به لحاظ قانونی و شرعی با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نسبت به خواندن خطبه و ثبت واقعه ازدواج در این دفاتر اقدام کنند . عدم ثبت ازدواج و طلاق جرم محسوب می شود و در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است .

سردفتر ازدواج و طلاق وظیفه دارد که واقعه ازدواج یا طلاق را هم در دفاتر مربوطه و هم در شناسنامه زوجین ثبت کرده و برای انجام این وظایف مستحق دریافت حق التحریر می شود . میزان دستمزد و حق التحریر دفاتر و سردفتران ازدواج و طلاق براساس بخش نامه تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق مشخص می شود و این دفاتر نمی توانند بیش از آنچه در تعرفه مشخص شده است از مراجعین خود هزینه دریافت کنند . در ادامه به توضیحاتی در خصوص تعرفه ثبت ازدواج و طلاق ۹۹​ می پردازیم .

تعرفه حق التحریر ثبت ازدواج و طلاق ۹۹

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارقام زیر را به عنوان نرخ تعرفه ثبت اسناد ازدواج و طلاق در سال ۹۹ اعلام کرده است . گفتنی است که این مبالغ ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است . تمام محضرهای ثبت ازدواج و طلاق در سراسر کشور باید برحسب همین ارقام اقدام به دریافت هزینه از مراجعان خود داشته باشند و نمی توانند مبلغی بیش از این دریافت کنند .

 

انواع ثبت تعرفه
ثبت واقعه ازدواج

۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت واقعه طلاق رجعی

۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

ثبت واقعه طلاق بائن

۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

صورت جلسه طلاق رجعی

۱/۵۰۰/۰۰۰ریال

صدور اجرائیه

۴۰۰/۰۰۰ریال

صدور اخطاریه و اطلاع نامه

۴۰۰/۰۰۰ریال

تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج و طلاق

۵۰۰/۰۰۰ریال

ثبت رجوع و رجوع به ما بذل و بذل مدت و فسخ نکاح

۱/۰۰۰/۰۰۰ریال

ابطال سند ازدواج و طلاق طبق حکم مرجع قضایی

۵۰۰/۰۰۰ریال

استعلام

۴۰۰/۰۰۰ریال

تنظیم و صدور هر برگ قبض

۲۰/۰۰۰ریال

لازم به ذکر است که هزینه های مربوط به قیمت دفترچه ، اعلامیه و اوراق جدا از نرخ های بالا محاسبه می شوند .

از آنجایی که عدم ثبت ازدواج چه دائم و چه موقت می تواند تاثیرات بدی بر روی زندگی زنان داشته باشد قانونگذار به لحاظ شرعی و قانونی ثبت واقعه ازدواج را لازم دانسته و برای عدم ثبت آن مجازات پیش بینی کرده است . البته صرف خواندن صیغه عقد نکاح موجب محرمیت بین زوجین می شود و جرم انگاری کردن عدم ثبت ازدواج به معنای بطلان عقد و یا صیغه نیست .