وکیل مالک و مستاجر در مشهد

رابطه‌ی استیجاری در قالب قرارداد اجاره می باشد. وکیل مالک و مستاجر در مشهد که دارای چهار رکن است:
۱٫ موجر (اجاره دهنده)؛
۲٫ مستأجر (اجاره کننده)؛
۳٫ عین مستأجره (آنچه اجاره داده می‌شود)؛
۴٫ اجاره‌بها (بهایی که اجاره کننده در قبال اجاره کردن پرداخت می‌کند).


در نتیجه ی این رابطه که در قالب عقد اجاره برقرار می شود، حقوق و تکالیفی برای موجر، مستأجر و افراد دیگر به وجود میآید و علاوه بر این شامل برخی ضوابط در خصوص عین مستأجره می‌شود. به همین منظور جهت ساماندهی این رابطه قوانینی تصویب شده است که برخی از آنها از لحاظ عنوان، عام و برخی دیگر خاص هستند. وکیل قرارداد در مشهد ازم به ذکر است که قراردادهای اجاره تابع دو قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر می باشند.

وکیل مستاجر در مشهد

اجاره قراردادی است که طبق آن یک نفر (موجر) خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری (مستاجر) برای مدت معین و در ازای اجاره بها (کرایه) به اجاره واگذار می کند. موجر فردی است که صاحب و مالک خانه و آپارتمان و یا مغازه می باشد و آنرا اجاره میدهد. مستاجر فردی است که با پرداخت کرایه خانه یا آپارتمان و یا مغازه را اجاره می کند.۱_اجاره خانه و آ پارتمان مسکونی ( وکیل آپارتمان در مشهد ) :
در این نوع اجاره مستاجر برای سکونت خود و افراد خانواده خانه یا واحد آپارتمانی را معمولا برای یک سال اجاره می کند موجر معمولا مبلغی به عنوان پول پیش از مستاجر دریافت می کند و مبلغی هم ماهانه به عنوان اجاره بها تعیین می شود.
۲_اجاره مغازه و محل کسب:
گاهی مستاجر برای اشتغال به کسب (طلا فروشی .سوپر مارکت .خیاطی .لوازم الکتریکی …. )مغازه ای را اجاره می کند وکیل دعاوی مالک و مستاجر در مشهد در این نوع اجاره ها موجر معمولا مبلغی به عنوان سر قفلی دریافت می کند

تكالیف مالک

تحویل دادن مورد اجاره به مستاجر: موجر باید پس از انعقاد عقد اجاره مورد اجاره خانه یا آپارتمان یا مغازه را تحویل مستاجر نماید.
بر گرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه: چون معمولا در قراردادهای موجر مبلغی را به عنوان پول پیش به عنوان تضمین پرداخت اجاره و همچنین خسارت های احتمالی از مستاجر دریافت می کند در هنگام تخلیه در صورتی که تمام حساب و کتاب های مستاجر تسویه شده باشد و خسارتی به ملک وارد نشده باشد باید مبلغ فوق را تمام و کمال به مستاجر بر گرداند.
انجام تعمیرات كلی و اساسی در مورداجاره: اگر موتور خانه (سیستم گرمایشی و سرمایشی)، آسانسور، ایزوگام پشت بام و سایر تعمیرات كلی در مورد ملک اجاره ای لازم باشد موجر باید آنرا انجام دهد.

تكالیف مستاجر

پرداخت كرایه: معمولا پرداخت كرایه به صورت ماهانه است و لذا مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت كند. لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها پیش بینی شده باشد بایستی مستاجر به موقع اجاره بها را پرداخت نماید تا دچار مشکلات تخلیه نشود. می توانید وکالت خود رابه  وکیل املاک در مشهد بسپارید.
انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره: اگر خانه یا مغازه نیاز به رنگ آمیزی یا تعویض لامپها یا پریز و كلید برق و قفل درها …داشته باشد مستاجر خودش باید این كارها را انجام دهد
پرداخت بهای آب برق گاز تلفن و حق شارژ: چون مستاجر از آب برق گاز و تلفن استفاده می كند هزینه های آنرا هم خودش باید بپردازد حق شارژ را هم خود مستاجر باید پرداخت كند.
جلوگیری نكردن از تعمیرات اساسی توسط موجر: اگر محل مورد اجاره نیاز به تعمیر كلی پیدا كند مانند تعمیرات موتور خانه و آسانسور … انجام این تعمیرات با موجر است و لذا مستاجر نباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلو گیری و ممانعت كند.
خودداری از ورود خسارت به محل اجاره: مستاجر باید به گونه ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود. در صورت ورود خسارت، مستاجر باید آن را جبران کند.
خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره ای: مستاجر اجازه ندارد در خانه مورد اجاره تغییرات ایجاد کند؛ وکیل روابط موجر و مستاجر در مشهد مثلا دیواری را بردارد یا اتاق دیگری ایجاد کند.

تخلیه ملک

اگر قرارداد اجاره به پایان برسد و مستاجر محل را تخلیه ننماید موجر یا وکیل روابط موجر و مستاجر در مشهد به دادگاه مراجعه میكند تا مستاجر را به تخلیه ملك مجبور نماید. وکیل تخلیه ملک در مشهد ؛ در صورتی که اجاره نامه شرایط تخلیه فوری را داشته باشد می توان ظرف یک هفته نسبت به تخلیه اقدام نمود.