وکیل تصادف در مشهد

نکات مهم وکیل شکایت تصادفات جرحی

به شکایت تصادف جرحی در کجا رسیدگی می‌شود؟

در روند شکایت تصادف جرحی به چه مسایلی رسیدگی می‌شود؟

بهترین وکیل تصادف جرحی را از کجا پیدا کنیم ؟

نمونه شکایت تصادف جرحی

شکات

مجتبی – دادستان

متهم

فرشاد

موضوع پرونده

تصادف جرحی و رانندگی بدون گواهی نامه رانندگی

شرح شکواییه

گزارش عملکرد انجام ما موریت های ابلاغی از سوی مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰

برخوردی بین یک دستگاه پالس مشکی رنگ به رانندگی مجتبی حدودا ۳۰ ساله با یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶به شماره پلاک ۸۶ به رانندگی فرشاد ۳۸ ساله رخ داده که در همین راستا فرد راکب مورد جراحت و به بیمارستان انتقال داده شد.

لیست قوانین مبارزه با فساد

شرح و اقدامات و نظریه کارشناس

مقارن ساعت ۱۱ مورخه ۲۱/۵/۹۷ برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح واقع در بلوار سعدی روبروی تالار مطلع؛ که بلافاصله اینجانب سروان –در محل حادثه حاضر که پس از تحقیق و بررسی صحنه تصادف و وسایل نقلیه و استماع اظهارات طرفین و شهود محلی سپس نظریه کارشناس به شرح ذیل به عرض می رساند

همانطور که در کروکی ترسیمی مشهود است

سواری ۲۰۶ به شماره ۳۶ ج ۳۸۱-مدعی رانندگی در لحظه تصادف آقای فرشاد دارای گواهینامه پایه دوم به شماره –

که در مسیر جنوب به غرب در حال گردش بوده به علت گردش به طرز غلط از قسمت پهلوی چپ با جلوی موتور به رانندگی آقای مجتبی

که تا تنظیم گزارش هیچ گونه مدرک معتبری از ایشان ارایه نگردیده که در مسیر جنوب به شمال در حال حرکت بوده برخورد کرده

در نتیجه این برخورد راکب موتور مجروح که توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان کوثر منتقل گردید

از وسایل نقلیه هیچ گونه آثار خط ترمز یا کشیدگی بر روی سطح آسفالت مشاهده نگردیده است.

از وسایل نقلیه به علت غیرقابل حرکت بودن آزمایش فنی و مکانیکی به عمل نیامده

و سواری پژو دارای بیمه نامه شخص ثالث به شماره ۲۰۱ تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۷ نزد بیمه — می باشد.

طبق ماده ۱۵۳ آیین نامه راهور بند ب که اشعار می دارد:

برای گردش به چپ باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در جلو و عقب حرکت می کنند در محل و مسیر مجاز با حداقل سرعت به چپ گردش نمایند.

که سواری پژو این ماده قانونی را رعایت نکرده  و این حادثه رخ داده است.

تحقیقات دادسرا

با احترام پرونده کلاسه فوق در پی یک مورد تصادف جرحی فی ما بین موتورسیکلت  بر راکبی مجتبی و خودرو ۲۰۶ سفید به رانندگی فرشاد در دست اقدام قرار گرفت.

با استحضار می رساند

وسایل نقلیه به پارکینگ منتقل شدند

مصدوم فاقد گواهینامه می باشد

جوابیه پزشکی قانونی پیوست می باشد

احضار متهم به شعبه اول دادیاری (دستور قاضی شعبه به دفتر)

وکیل تحصیل مال نامشروع

اتهام: رانندگی بدون پروانه رسمی 

ظرف ۵ روز پس از رویت جهت دفاع از شکایت مطروحه حاضر گردد. نتیجه عدم حضور جلب است

برگ تحقیق از متهم

ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امور رانندگی نسبت به مجتبی

که دلایل اتهام عبارتند از گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی، نظریه کارشناس تصادفات دادسرا

قرار جلب به دادرسی

قرار تامین کیفری

در تاریخ ۷/۷ /۹۷ وقت فوق العاده در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی  به تصدی امضا کننده  ذیل تشکیل و پرونده تحت ظر قرار گرفت . با عنایت به محتویات پرونده مبادرت به اتخاذ تصمیم به شرح زیر می گردد.

در خصوص اتهام آقای فرشاد مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی

با استناد به بند ب م ۲۱۷ و ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال از حال تا ختم دادرسی و اجرای رای صادر و اعلام می شود

 در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه وجه التزام از وی وصول خواهد شد

کیفرخواست

ریاست محترم دادگاه کیفری ۲

با سلام و احترام

آقای فرشاد شغل کارمند تابعیت ایرانی مذهب شیعه متاهل فاقد سابقه کیفری محکومیت موثر کیفری آزاد با قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

عنوان اتهامی:

ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی نسبت به اقای مجتبی

آقای مجتبی شغل کارمند تابعیت ایرانی مذهب شیعه فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر آزاد با التزام به حضور با تعیین وجه التزام

عنوان اتهامی

رانندگی بدون گواهینامه رسمی برای ارتکاب مجدد

با توجه به دلایل زیر

۱-گزارش مرجع انتظامی

۲.نظریه افسر کارشناس تصادفات مبنی بر مقصر بودن متهم ردیف اول نسبت به اتهام نخست که مصون از اعتراضیشان مانده است

۳.شکایت شاکی خصوصی فوق الذکر نسبت به اتهام نخست

۴.-گواهی پزشکی قانونی

۵.-اقاریر صریح و مقرون به واقع متهمان در شعبه دادیاری

۶.سایر قراین و امارت موجود در پرونده به استناد مواد ۷۱۷ و۷۲۳قانون مجازات اسلامی مصوب و بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵و

مواد ۴۴۹و۴۶۲ و۴۹۲و۴۹۴و۵۰۴و۵۳۱و۵۵۹و۵۶۹و۷۰۱و۷۱۴ قانون مجازات اسلامی  درخواست رسیدگی وصدور حکم مقتضی را دارد.

وکیل کلاهبرداری بازار تهران

در جلسه دادگاه چه اتفاقی افتاد

اظهارات شاکی

من در روز پنجشنبه ۲۱/۵/۹۷ ساعت ۱۰:۳۰ از سمت چهارراه صاحب به سمت میدان سعدی در حرکت بودم که ناگهان خودروی پژو ۲۰۶ ناگهان سد راه من شد دور زیر برگردان را دور بزند  و باعث بسته شدن راه من شد که باعث تصادف و برخورد موتور من با ایشان گردید.

موتور برای خودم هست گواهینامه ندارم ولی بیمه دارم

و به شخصه از ناحیه کتف، مچ دست ، زانو،مچ پای راست اسیب دیده ام.

اظهارات متهم

اینجانب پس از توقف جلوی ساختمان شهرداری پس از خرید لوازم التحریر با توجه به قرمز بودن چراغ میدان و توقف کامل خودروها با زدن راهنما جهت گردش به چپ اقدام کرده ام و تمام نکات قانونی و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده ام

رای دادگاه

در این پرونده راننده تاکسی که قربانی عجله مسافر برای پیاده شدن از خودرو شده است به عنوان مسبب حادثه دیه و جزای نقدی باید

در خصوص اتهام آقای محرم فرزند قریب فاقد پیشینه کیفری دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به غیر موضوع شکایت آقای سعید.

با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی ، مفاد نظریه افسر کاردان فنی که مصون از اعتراض مانده اقرار متهم و سایر قرائن وامارات ۷۱۴ و ۷۱۰-۷۰۹-۴۸۸-۴۴۸  دادگاه، بزه انتسابی را محرز دانسته در مورد جنبه خصوصی جرم مستندا به قانون مجازات اسلامی بخش دیات متهم موصوف را به پرداخت یک صدم بابت دامیه بازو و یک و نیم هزارم بابت

کبودی زانو و نیم درصد بابت حارصه ساق در حق شاکی و از باب جنبه عمومی جرم مستندًا به ماده ۷۱۷  همان قانون بخش تعزیرات و با رعایت قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نامبرده را به پرداخت سه میلیون و سیصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید.

رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

شکایت از اورژانس

اقدامات در  لحظه تصادف

بعد از تصادف با عابر پیاده به هیچ عنوان صحنه تصادف رو ترک نکنید

بعد از پارک کردن ماشین در مکان مناسب ابتدا به سراغ فرد حادثه دیده بروید

چنانچه کوچکترین ضرب خوردگی و یا درد داشت با اورژانس تماس بگیرید

با ۱۱۰ تماس بگیرید…

تصادفی که منجر به اسیب دیدگی عابر بشه رو اصطلاحا تصادف جرحی میگن …

بعد از رسیدن اورژانس مصدوم به نزدیکترین بیمارستان منتقل می‌شود.

فقط نام بیمارستان و شماره تماس از فرد حادثه دیده یا اطرافیانش رو داشته باشید تا بعدا بتونید پیگیری بکنید.

بعد از تماس با ۱۱۰، نزدیکترین مامور راهنمایی و رانندگی و همچنین مامور کلانتری در محل حاضر و  مامور راهنمایی رانندگی کروکی و اظهارات شما و همچنین مدارک رو بررسی می‌کند

مدارک شامل : گواهینامه ، کارت ماشین و بیمه نامه شخص ثالث هست.

مامور کلانتری هم یک فرم از اطلاعات شما و فرد حادثه دیده تکمیل می‌نماید و خودرو  به کلانتری و سپس به پارکینگ منتقل میکنه.

در تصادف جرحی این قسمت انتقال به پارکینگ حتما اتفاق می افتد

اگر راننده تاکسی هستید و ماشین وسیله معاش شماست این موضوع را متذکر شوید و با داشتن بیمه می‌توانید مقام قضایی را مجاب نماید ماشین را در پارکینگ نگاه ندارند

تشکیل پرونده در کلانتری

در زمان انتقال خودرو، کلانتری از شما خواسته می‌خواهد که اگر وسیله باارزشی داخل ماشین دارید بردارید.

و همچنین صدماتی که روی ماشین باشد رو داخل یک فرم یادداشت می‌نمایند

میزان کیلومتر و بنزین ماشین رایادداشت کنید.

یک برگه سبز رنگ به شما داده می‌شود که حتما باید همراه داشته باشید تا بعدا بتوانید ماشین رو تحویل بگیرید.

حالا باید شما به افسر نگهبانی کلانتری بروید و تشکیل پرونده بدهید.

فرمی به شما داده می‌شود که اظهارات را تکمیل و سپس. کپی مدارک هم که قسمت لاینفک هر تشکیل پرونده ای هست.

علاوه بر این شما اگر فرم ثنا ندارید باید اقدام به دریافت بکنید.

دریافت فرم ثنا

برای دریافت فرم ثنا باید به دفاتر خدمات امور قضایی بروید

برای رایگان شدن هزینه های اورژانس چه کار کنیم؟

برای رایگان شدن هزینه های اورژانس شما باید کپی بیمه نامه شخص ثالث و همچنین کپی کروکی تصادف رو به فرد مصدوم بدهید که در پرونده پزشکی در بیمارستان قرار بگیرد و چون احتمالا شما کروکی ندارید می‌توانید بعدا آن را  به فرد مصدوم برسانید.

رانندگی حین مستی

در این حالت فرد باید هزینه راخود پرداخت و بعد با بردن کروکی از بیمارستان پول را مسترد نماید.

دریافت کروکی از پلیس راهنمایی و رانندگی

همانطور که گفتم در قسمت قبل نیاز به کروکی تصادف هم برای ارائه به اورژانس و هم برای قرار گرفتن در پرونده. برای گرفتن کروکی شما باید پرونده و یک نامه از کلانتری رو برای افسر راهنمایی و رانندگی ببرید.

ولی احتمالا چون هنوز مصدوم نیامده پرونده را تکمیل نمایدمشکل بوجود بیاد ولی نگران نباشید شما میتوانید کپی کارت ملی مصدوم را بگیرید و داخل پرونده قرار بدهید تا روال کار پیش برود.

بعد از رفتن نزد افسر بر اساس اطلاعات پرونده کروکی را ترسیم و تسلیم می‌نماید.

اما در خصوص  افسرهای راهنمایی و رانندگی باید گفت که شیفت کاری آنها به این صورت هست که اگر امروز صبح شیفت باشد فردا بعدازظهر شیفت بعدی وی  هست و همینطور تکرار می‌شود و شما باید کروکی را از همان افسری که سر صحنه تصادف بوده است حتما بگیرید.

اگر ندانیم افسر کجاست چه باید کرد؟

نکته بعدی اینکه چنانچه نمی‌داید افسر کجاست میتوانید با ۱۱۰ تماس بگیرید و موقعیتش را بگیرید. ولی حتما موقع تصادف باید فامیل افسر را به خاطر بسپارید.