أخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي است؟

در این مطلب به أخذ گواهينامه که نیازمند چه مواردی است میپردازیم :

گرفتن گواهینامه رانندگی نیازمند داشتن کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست

با توجه به قسمت أخیر ماده ۵۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، أخذ گواهینامه رانندگی نیازمند داشتن کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نمی باشد بطوری که ماده ۵۴ همین قانون مقرر داشته :« ماده۵۴ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ

بیشتر بخوانید :وکیل معافیت از سربازی درمشهد

كند كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه هاي صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه هاي الكترونيكي به صورت برخط براي مراجع قضائي، صندوق و بيمه مركزي فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست. »

بیشتر بخوانید :وکیل سرباز فراری در مشهد