نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رايج كشور

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رايج كشور :

 dowry5

درصورتی که زوج فوت نموده باشد تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود .

سوالات حقوقی راجع به مهریه را می توانید از طریق شماره تلفن مشاوره حقوقی مندرج در همین صفحه بپرسید .

جدول اعداد سالانه شاخص

سال عدد شاخص سال عدد شاخص
۱۳۱۵ ۰٫۰۰۴  ۱۳۶۴  ۰٫۳۷۹
۱۳۱۶ ۰٫۰۰۴ ۱۳۶۵ ۰٫۴۶۸
۱۳۱۷ ۰٫۰۰۴ ۱۳۶۶  ۰٫۵۹۷
 ۱۳۱۸  ۰٫۰۰۴ ۱۳۶۷  ۰٫۷۷
۱۳۱۹ ۰٫۰۰۴ ۱۳۶۸  ۰٫۹۰۳
۱۳۲۰ ۰٫۰۰۸ ۱۳۶۹  ۰٫۹۸۴
۱۳۲۱ ۰٫۰۱۲ ۱۳۷۰  ۱٫۱۸۹
۱۳۲۲ ۰٫۰۲۸ ۱۳۷۱  ۱٫۴۸
۱۳۲۳ ۰٫۰۲۸ ۱۳۷۲  ۱٫۸۱۴
۱۳۲۴ ۰٫۰۲۴ ۱۳۷۳  ۲٫۴۵۶
۱۳۲۵ ۰٫۰۲ ۱۳۷۴  ۳٫۶۶۵
۱۳۲۶  ۰٫۰۲۴ ۱۳۷۵  ۴٫۵۲
۱۳۲۷  ۰٫۰۲۴ ۱۳۷۶  ۵٫۲۹۸
۱۳۲۸  ۰٫۰۲۸ ۱۳۷۷  ۶٫۲۵۸
۱۳۲۹  ۰٫۰۲ ۱۳۷۸  ۷٫۵۱۶
۱۳۳۰  ۰٫۰۲۴ ۱۳۷۹  ۸٫۴۶۳
۱۳۳۱  ۰٫۰۲۴ ۱۳۸۰  ۹٫۴۲۷
۱۳۳۲  ۰٫۰۲۸ ۱۳۸۱  ۱۰٫۹۱۵
۱۳۳۳  ۰٫۰۳۲ ۱۳۸۲  ۱۲٫۶۲۴
۱۳۳۴  ۰٫۰۳۲ ۱۳۸۳  ۱۴٫۵۴۴
۱۳۳۵  ۰٫۰۳۶ ۱۳۸۴  ۱۶٫۰۴۸
۱۳۳۶  ۰٫۰۳۶ ۱۳۸۵  ۱۷٫۹۵۵
۱۳۳۷  ۰٫۰۳۶ ۱۳۸۶  ۲۱٫۲۶۵
۱۳۳۸  ۰٫۰۴۴ ۱۳۸۷  ۲۶٫۶۶
۱۳۳۹  ۰٫۰۴۸ ۱۳۸۸  ۲۹٫۵۲۷
۱۳۴۰  ۰٫۰۴۸ ۱۳۸۹  ۳۳٫۱۸۸
۱۳۴۱  ۰٫۰۴۸ ۱۳۹۰  ۴۰٫۳۲۱
۱۳۴۲  ۰٫۰۴۸ ۱۳۹۱  ۵۲٫۶۳۵
۱۳۴۳  ۰٫۰۵۲ ۱۳۹۲  ۷۰٫۹۱۶
۱۳۴۴  ۰٫۰۵۲ ۱۳۹۳  ۸۱٫۹۴۸
 ۱۳۴۵  ۰٫۰۵۲ ۱۳۹۴  ۹۱٫۷۱۴
۱۳۴۶  ۰٫۰۵۲ ۱۳۹۵  ۱۰۰٫۰
۱۳۴۷  ۰٫۰۵۲  ۱۳۹۶ ۱۰۹٫۶
۱۳۴۸  ۰٫۰۵۲  ۱۳۹۷  ۱۴۳٫۸۴۲
۱۳۴۹  ۰٫۰۵۶  ۱۳۹۸  ۲۰۳٫۱۵۰
۱۳۵۰  ۰٫۰۵۶  
۱۳۵۱  ۰٫۰۶  
۱۳۵۲   ۰٫۰۶۹  
۱۳۵۳  ۰٫۰۷۷  
۱۳۵۴  ۰٫۰۸۵  
۱۳۵۵  ۰٫۱۰۱  
۱۳۵۶  ۰٫۱۲۵  
۱۳۵۷  ۰٫۱۳۷  
۱۳۵۸  ۰٫۱۵۳  
۱۳۵۹  ۰٫۱۹  
۱۳۶۰  ۰٫۲۳۴  
۱۳۶۱  ۰٫۲۷۸  
۱۳۶۲  ۰٫۳۱۹  
۱۳۶۳  ۰٫۳۵۵  

مطالب مرتبط با مهریه :

قوانین مهریه(وکیل مهریه در مشهد)

گواهی عدم بارداری برای طلاق و شرایط گرفتن آن ؟

چگونگی اخذ طلاق از شوهر معتاد در مشهد

آمار طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد