روش های به اجرا گذاشتن مهریه در مشهد

ارائه مطلب اجرا گذاشتن مهریه در مشهد

ماهیت مهریه

مهریه تعهد مالی مردی نسبت به زنی میباشد که به موجب عقد غیرمالی نکاح بوجود می آید.مهریه مال است و میتواند شامل تمامی اموال باشد چه اموال منقول و چه اموال غیرمنقول چه یک شاخه گل رز باشد چه هزاران سکه طلا باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رايج كشور

انواع مهریه:

مهریه انواعی دارد که عبارت است از:

الف)مهرالمسمی

به مهریه ای می گویند که بین زوجین قبل از عقد یا اینکه بعد از عقد و قبل از طلاق بر آن توافق شده است .

ب)مهرالمثل

به مهریه ای میگویند که بین زوجین درباره تعهد مالی شوهر هیچ صحبتی به میان نیامده است ولی از آنجایی که هیچ عقد نکاحی بدون مهریه قابل تصور نمی باشد به همین منظور مهرالمثل پیش بینی شده است که طبق قانون به مهریه ای گفته میشود که مطابق شان زوجه و خانوادگی و اجتماعی تعیین میشود.

بیشتر بخوانید: قوانین مهریه(وکیل مهریه در مشهد)

ج)مهرالمتعه

به مهریه ای گفته میشود که هرگاه در عقد نکاح مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود که بالعکس مهر المثل که در تعیین آن به حال زن توجه میشود ، برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.

تاثیر عدم تعیین مهریه در نکاح

طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده باشد ، نکاح دایم صحیح خواهد بود و طرفین بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند اما در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان میباشد.

زمان پرداخت مهریه

به مجرد عقد نکاح چه نکاح دایم و چه نکاح موقت ، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.پس چه زن و مرد در نکاح یکدیگر باشند و در صلح و سازش میان هم زندگی کنند و چه زن و مرد در جدایی باشند مهریه قابل به اجرا گذاشتن میباشد.

مهریه در کشور انگلستان

در این کشور مهریه در عقد نکاح وجود ندارد و زن و مرد بدون تعیین مهریه با یکدیگر زندگی میکنند اما بعد از طلاق از یکدیگر روش محاسبات حقوق مالی زن بدین نحو میباشد که دارایی مرد بصورت جزیی توسط دادگاه بررسی میشود و آن قسمت از دارایی که مازاد بر نیاز های مرد هست به تساوی بین زن و مرد تقسیم میشود.

بیشتر بخوانید: قوانین مهریه(وکیل مهریه در مشهد)

مراحل گرفتن مهریه از طریق دادگاه و شورای حل اختلاف

در روش های به اجرا گذاشتن مهریه در ایران ، اگر مهریه کمتر از بیست میلیون تومان باشد ، باید برای مطالبه آن به شورای حل اختلاف مراجعه کرد و اگر بیشتر از بیست میلیون باشد با ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به دادگاه خانواده ارسال میشود .در ضمن قبل از دادخواست مطالبه مهریه میتوان قرار تامین خواسته داد که بصورت اجرا قبل از ابلاغ صورت میگیرد.
اما توجه داشته باشید که هر مالی را نمیتوان توقیف کرد و در صورت توقیف با اعتراض شوهر میتوان از آن رفع توقیف کرد.منظور از این اموال ، مستثنیات دین میباشد که قابل توقیف نمی باشد.

مراحل گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت

یکی دیگر از روش های به اجرا گذاشتن مهریه در ایران ،از طریق اجرای ثبت میباشد .البته زمانی مفید است که شوهر اموالی برای توقیف داشته باشد.برای این منظور زن با در دست داشتن عقدنامه به دفترخانه ازدواج که در آنجا عقد کرده است مراجعه میکند بعنوان مثال اگر عقد در مازندران واقع شده باشد و اکنون زن در خوزستان ساکن است برای به اجرا گذاشتن مهریه باید به استان مازندران مراجعه کند و اگر هم نشانی دفتر عوض شده باشد میتواند برای پیدا کردن نشانی به کانون سردفتران ازدواج مراجعه کند.و زمانی که زن به دفترخانه ازدواج رجوع میکند اجراییه توسط سردفتر صادر میشود اما اگر زن بخواهد اموال مرد را توقیف کند باید به اداره ثبت احوالی شهری که دفترخانه در آن واقع است مراجعه کرد.

بیشتر بخوانید: تمکین چیست؟

نحوه مطالبه مهریه غیر منقول

سخن پایانی این است که اگر زوجه به اداره ثبت محل وقوع عقد نکاح رجوع کند و مهریه مال غیرمنقولی باشد و بخواهد آن را توقیف کند و مال غیرمنقول در شهر دیگری باشد اداره ثبت وقوع عقد نکاح به اداره ثبت محل وقوع مال غیرمنقول نیابت جهت توقیف مال غیرمنقول میدهد.