درخواست ابلاغ اجرای رای

ارتباط طرفین دعوا و یا وکلا با مراجع دادگستری در هر دعوا و اختلاف از طریق ابلاغ میسر است.
در تمام مراحل دادرسی از مراحل اولیه مانند ثبت دادخواست و شکوائیه تا اتمام مراحل نهایی و در نهایت اجرای رای، ابلاغ اوراق مربوط به دعوا وجود دارد و به علت اینکه اکثر مهلت های مقرر در قوانین و مقررات از تاریخ ابلاغ محاسبه شده و دارای اثر هست از این رو اشنا شدن با مفهوم ابلاغ و انواع آن   بسیار مهم است قابل توجه است ،مطابق قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ که مواد ۶۴۹ الی ۶۶۳ ان به دادرسی الکترونیکی اختصاص داده شده است  ابلاغ نه دیگر به مانند ایام گذشته بلکه از طریق سامانه ها الکترونیکی صورت میگیرد.

ابلاغ چیست ؟

منظور از ابلاغ در لغت رساندن پیام به شخص و آگاه کردن اوست اما در اصطلاح حقوقی منظور از ابلاغ به اطلاع رساندن یک سند رسمی به افراد است که باعث رعایت تشریفات قانونی میشود.از جمله ارکان مهم دادرسی به ابلاغ می توان اشاره کرد زیرا در صورتی که رعایت نشود موجب نادیده گرفتن حقوق طرفین دعوا می شود.

بیشتر بخوانید :چه جرایمی قابل گذشت است؟

انواع ابلاغ :

ابلاغ به دو روش قانونی و واقعی صورت میگیرد.

ابلاغ واقعی چگونه انجام میشود ؟

۱.ابلاغ واقعی مستقیم به خود اصحاب دعوا صورت میگیرد.

۲. اگر شخص حقوقی باشد ابلاغ در صورتی واقعی محسوب میشود که ابلاغ به مدیر یا قایم مقام مدیر عامل و یا دارنده حق امضا صورت گیرد.

بیشتر بخوانید :جرایم فضای مجازی

ابلاغ قانونی چگونه انجام میشود ؟

در شرایطی که دسترسی به خود شخص ممکن نباشد ابلاغیه و اوراق قضایی به افرادی که با وی ارتباط دارند از جمله خویشاوندان و… تحویل داده می‌شود و رسید گرفته می‌شود.
در نهایت اگر این امر نیز امکان‌پذیر نباشد دادگاه رسیدگی کننده دستور به انتشار ابلاغیه در روزنامه میدهد .

مامور ابلاغ کیست ؟

مامور ابلاغ شخصی است که تحت نظارت دادگستری موظف است ابلاغیه و اوراق قضایی را به اشخاص مورد نظر تحویل دهد.

بیشتر بخوانید :جرایم محیط زیست

شرایط تصدی مامور ابلاغ :

۱. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در رشته های حقوق، حسابداری ،مدیریت و..

۲. آشنایی با مهارت‌های ICDL

۳. سپری کردن دوره های چگونگی ابلاغ قانونی و واقعی.

وظایف مامور ابلاغ :

  1. رساندن ابلاغیه به اشخاص مورد نظر.
  2. تنظیم اعلامیه قانونی در شرایطی که بستگان شخص در دسترس نباشند و یا از دریافت ابلاغ قانونی خودداری کنند و دعوت کردن آنها به مراجع قضایی.
  3. اعمال مکاتبات مورد نیاز و ارجاع کار به مراجع انتظامی.
  4. نظارت کردن بر تمام امور ابلاغ و اجرا
  5. نظارت بر وصول مطالبات دولت که به اداره اجرا تحویل داده شده است.

درخواست ابلاغ اجرای رای :

یکی از کاربرد مهم ابلاغ پس از قطعیت رای می باشد زیرا پس از قطعی شدن دادنامه و صدور اجراییه و ابلاغ ان به محکوم علیه،محکوم له میتواند حکم را اجرا کند به عبارتی شرط اجرا یک حکم ابلاغ اجراییه به محکوم علیه میباشد.

طبق ماده ۳۰۲ قانون مذکور هیچ یک از احکام یا قرار ها قابلیت اجرا ندارند مگر اینکه حضوری یا به صورت رونوشت گواهی شده به طرفین دعوا یا وکیل اشخاص ابلاغ شده باشند .
و در صورتی که رای دادگاه غیابی باشد و یا محکوم علیه مجهول المکان باشد ،  رای صادره در روزنامه های کثیرالانتشار ابلاغ می شود.

بیشتر بخوانید :وکالت برای افتتاح حساب در مشهد

نکته : حکم کیفری به محض صادر شدن اجرا می‌شود اما حکم مدنی با تحقق سه شرط قابلیت اجرا پیدا می کند که عبارتند از:

  1. قطعی شدن حکم
  2. ابلاغ حکم به خوانده
  3. درخواست خواهان

وکیل درخواست اجرای رای :

مهم ترین بخش و به عبارتی اصلی ترین مرحله دادرسی زمان اجرای یک حکم میباشد زیرا که تا قبل از اجرا  محکوم له صرفا یک ورقه دارای اعتبار به نام حکم در دست دارد و با به اجرا دراوردن و عینیت بخشیدن به ان هست که میتوان  نتیجه تمام هزینه ها و زمانی که صرف شده است را به چشم دید و از سویی در مرحله اجرای حکم امکان دارد که اجرا متوقف و مجددا پرونده به دادگاه صادر کننده حکم بازگردانده شود از این رو بخش اجرا نیز به مانند سایر مراحل دادرسی نیاز به تخصص و دانش کافی و وافی در زمینه اجرا دارد تا بتوان یک حکم را تماما اجرا نمود.

بیشتر بخوانید :شرایط گواهی دادگاه در مشهد