مجازات توهین وافترا در مشهد

هرکس به صورت کتبی یا شفاهی دیگری را تحقیر کند و یا الفاظ و عباراتی را که باعث خفت و خواری دیگری می‌شود، منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.

به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما؛ ​افزایش سطح خشونت اجتماعی و کاهش سطح تحمل افراد، آسیب‌های فراوانی از جمله اشاعه‌ی حرمت‌شکنی در جامعه به همراه دارد.

“توهین” در لغت به معنای اهانت، بی‌حرمتی، خوار و خفیف کردن و در اصطلاح حقوقی؛ به معنای تحقیر مخاطب و به آبرو و حیثیت فرد خدشه وارد کردن است. در این میان باید توجه داشت که رفتار ارتکابی باید طوری باشد که عرف آن را توهین تلقی کند و هر رفتار خلاف اخلاقی توهین تلقی نمی‌شود، تشخیص این امر با مقامات قضایی و با در نظر گرفتن موقعیت و منزلت اجتماعی فرد و عرف محل است.

بیشتر بخوانید:چه جرایمی قابل گذشت است؟

توهین به افراد عادی، توهین ساده و توهین به مقامات و شخصیت‌های والا از جمله مقامات سیاسی و توهین به صاحبان حِرَف و مشاغل خاص، توهین مشدد محسوب شده و مجازاتش بیشتر است.
مجازات توهین به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء، ائمه اطهار (ع) و یا حضرت صدیقه طاهره (س) اگر مشمول حکم ساَب‌النبی (اعدام) نباشد، حبس از ۱ تا ۵ سال است.

توهین باید روشن و معلوم باشد و مفهوم آن مبهم نباشد به طوری که برداشت همگان از آن یکسان بوده و تردیدی در معنی آن نباشد. به عنوان مثال، وقتی می‌گوییم روی فلانی نمی‌توان حساب کرد، دو معنی به ذهن متواتر می‌شود، یک معنی آن یعنی فلانی فرد بی‌مسئولیتی است و دیگری یعنی سرش شلوغ است و فرصت ندارد. عبارت مبهم، توهین محسوب نمی‌شود.

مخاطب توهین باید مشخص باشد. در غیر این صورت، عمل توهین محسوب نمی‌شود، اشخاص حقوقی را نمی‌توان آسیب‌دیده از جرم توهین به حساب آورد مگر آنکه اقدام مرتکب را بتوان توهین به اعضای حقیقی (افراد) آن دانست یا اینکه قانونگذار در این خصوص حکم خاصی مقرر کرده باشد. (۱)

بیشتر بخوانید:جرم مزاحمت تلفنی و پیگیری آن در مشهد

توهین به صورت ترک فعل محقق نمی‌شود مگر در مورد نظامیان که در مواردی احترام نگذاشتن به مافوق می‌تواند توهین محسوب شود.

ماده ۶۰۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در این خصوص مقرر می‌دارد: “توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. ”
هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. ”

ماده ۶۰۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: “هر کس با توجه به سِمَت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و‌شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود. ”

ماده ۷۰۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: “هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه (توهین‌آمیز) را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود. “

بیشتر بخوانید:بهترین وکیل توهین در مشهد

توهین به مقدسات و مقامات

مستند ماده ۵۱۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: “هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه اطهار (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساَب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. ”

مطابق ماده ۵۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. “

مجازات ایجاد مزاحمت برای نوامیس

مطابق ماده ۶۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: “هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه‌حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود. “

بیشتر بخوانید:مجازات توهین و درگیری با ماموران پلیس در مشهد

علنی بودن توهین تنها در مورد توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی شرط است و در سایر موارد لزومی ندارد توهین علنی باشد تا جرم انگاشته شود.