نکاتی درباره سوء پیشینه موثر کیفری

سوء پیشینه موثر کیفری چیست ؟ در قانون جرایم نسبتاً شدیدی وجود دارد که اگر شخصی آنها را در اختیار آن و عمدا انجام دهد موجب بی اعتباری و حیثیتی خودش به معنای حقوقی می‌شود.

بنابراین اگر شنیده می شود فلان شخص سوء پیشینه کیفری موثر دارد بدین معناست که او قبلاً مرتکب جرمی شده ، تمامی مراحل دادرسی را طی کرده و در نهایت محکومیت قطعیت یافته و دیگر از منظر قانون نمی توان به چنین شخصی اعتماد کرد .

لذا به همین خاطر نباید یک سری از حقوق و امتیازات اجتماعی را در اختیارش قرار داد .مثلاً : نباید اجازه داد در دستگاه‌های دولتی استخدام شود ، وکیل دادگستری شود یا به عضویت شورای شهر درآید.

بیشتر بخوانید :وکیل حقوقی با وکیل کیفری چه تفاوتی دارد؟

نکاتی درباره سوء پیشینه موثر کیفری

لازم به ذکر است که این محرومیت ها همیشگی نیست و در بازه‌های زمانی چندین ساله اعمال می شود چرا که اگر قرار باشد شخصی را الاابد از حقوق اجتماعی محروم کنیم نه تنها این امر موجب اصلاح و بازپروری او نمی شود بلکه شرورتر و تبهکار تر نیز می گردد. چرا که به تعبیر عموم چنین شخصی دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد به همین خاطر شایسته است این محرومیت‌ها موقتی باشند.

اینک به ذکر جرائمی که ارتکاب عمدی آنها موجب می‌شود به این فلان شخص سوء پیشینه کیفری موثر دارد می‌پردازیم :
۱) مورد اول جرایمی که مجازاتشان سلب حیات یا حبس ابد است همانند جم ساب النبی که شخص دشنام دهنده اعدام می‌شود. حال چنانچه بنا بر هر دلیلی مجرم اعدام نشود یا از حبس اب در خارج شود به مدت ۷ سال از حقوق اجتماعی محروم و نمی تواند در ادارات دولتی استخدام شود به عبارتی اگر به مدت ۷ سال از دفاتر خدمات قضایی استعلام بگیریم گزارش می‌دهند که ایشان دارای سوء پیشینه کیفری موثر است.

بیشتر بخوانید :بهترین وکیل کیفری با تجربه در مشهد

۲) مورد دوم جرائمی که مجازات قطع عضو( همانند سرقت حدی ) ، قصاص عضو (در صورتی که دیه عضو قطع شده بیش از نصف دیه کامل مجنی علیه باشد) ، نفی بلد (همانند محاربه) و حبس تعزیری درجه یک تا چهار (همانند کلاهبرداری) داشته باشند که در صورت محکومیت قطعی به مدت سه سال مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و در نهایت مورد سوم جرایمی که مجازات شان شلاق حدی همانند شرب خمر قصاص عضو در صورتی که دیه عضو قطع شده نصف یا کمتر از دیه کامل مجرم علی باشد و حبس تعزیری درجه پنج همانند اختلاس باشند که به مدت سه سال مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

۳) مورد سوم جرایمی که مجازاتشان شلاق حدی (همانند شرب خمر) قصاص عضو (در صورتی که دیه عضو قطع شده نصف یا کمتر از دیه کامل مجنی‌علیه باشد) و حبس تعزیری درجه پنج (همانند اختلاس) باشند. که به مدت دو سال مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

بیشتر بخوانید :اعاده دادرسی کیفری در مشهد

جرایمی که دارای مجازات‌های فوق نباشند همانند جرائمی که مجازات شلاق تعزیری یا حبس های تعزیری درجه ۶ تا ۸ دارند حتی اگر به صورت عمدی هم انجام شوند سبب محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی نمی شوند چرا که اصولاً جرایمی که فاقد مجازات‌های فوق باشند جرایم سبک و با مجازات خفیف محسوب می‌شوند.

و در نهایت اینکه اگر شخصی این مدت های هفت ساله، سه ساله و دو ساله محرومیت را به اتمام برساند هرچند کماکان و برای همیشه مشخصات سجلی اش در سامانه‌های قوه قضاییه ثبت است اما در صورت استعلام توسط سایر نهادها این سامانه ایشان را دارای سوء سابقه کیفری موثر نمی داند که اصطلاحاً می‌گویند چنین شخصی حیثیت اعاده شده است.

بیشتر بخوانید :معرفی دادگاه کیفری و صلاحیت آن در مشهد