نحوه دریافت پروانه کسب در مشهد

برای داشتن بسیاری از شغل‌ها بعد از مکان مناسب باید پروانه کسب دریافت کرد که این کار قطعا بدون ارائه مدارک و طی مراحلی امکان‌پذیر نیست. هر فرد برای ایجاد واحدی صنفی، قبل از سپردن هرگونه تعهد، اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه مربوط مراجعه کند. در ابتدای هر سال اتحادیه صنفی، ضرورت ایجاد واحد صنفی را به کمیسیون نظارت شهر پیشنهاد می‌کند و در شهرهای فاقد اتحادیه صنفی، شهرداری پیشنهاد خود را برای تایید به کمیسیون نظارت شهر مرکز شهرستان ارائه می‌دهد. کمیسیون هم موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نظر خود را اعلام دارد. در این گزارش، می‌توانید مراحل دریافت جواز کسب را ببینید.

 

مرحله ۱

 • درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب (جواز کسب)
 • ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی
 • بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه و ارائه گزارش
 • بررسی درخواست متقاضی پروانه کسب (جواز کسب) در جلسه هیئت مدیره و ارائه پاسخ کتبی به وی

مرحله ۲

در این مرحله از صدور جواز کسب، ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت ملکی واحد صنفی انجام می‌شود که شامل:

 1. سند مالکیت به نام متقاضی
 2. اجاره‌نامه رسمی به نام متقاضی
 3. اجاره‌نامه عادی(با اخذ تعهد محضری) به نام متقاضی
 4. مبایعه‌نامه به نام متقاضی
 5. حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره
 6. رسید پرداخت اجاره‌بهای معتبر
 7. قرارداد اجاره محل کسب با ادارات و سازمان‌های دولتی، نهادها، شهرداری، شرکت‌های تعاونی مسکن و شرکت‌های خاص صنفی، شرکت‌های تحت پوشش سازمان‌های دولتی و نهادها

فروش

 • خرید و فروش پروانه کسب ممنوع است.
 • در صورت خواستن انتقال اتحادیه باید با رعایت مقررات مربوطه پروانه منتقل‌کننده را باطل و پروانه جدید به نام منتقل الیه در صورت واجد بودن شرایط لازم صادر کند.

مرحله ۳

استعلام از ادارات ذی‌ربط و ارائه مدارک ذیل شامل:

 1. گواهی مرکز بهداشت شهرستان و ارائه کارت معاینه پزشکی جهت صنوف مشمول(مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و…)
 2. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
 3. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 4. موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی
 5. گواهی گذراندن دوره آموزش(حداقل ده ساعت) از موسسه آموزشی معتبر(مورد تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط)
 6. ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی
 7. گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین‌نامه تبصره ذیل ماده سیزده قانون
 8. اختصاص کد شناسه ده رقمی (ملت کارت) و الصاق آن به پروانه کسب (جواز کسب)
 9. اختصاص برچسب شناسه صنفی مطابق با کد ده رقمی

مرحله ۴

ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت نظام ‌وظیفه آقایان برای دریافت جواز کسب که شامل:

 • گواهی پایان خدمت
 • گواهی معافیت دائم
 • گواهی اشتغال به تحصیل
 • گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه
 • دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

مرحله ۵

ارائه سوابق کاربری تجاری یا کارگاهی یا اداری محل واحد صنفی مورد درخواست

مرحله ۶

ارائه سایر مدارک ذیل:

 1. فرم‌های مخصوص معرفی فرد از مرجع صدور
 2. کپی تمام صفحات شناسنامه
 3. کپی کارت ملی
 4. کپی مدرک تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنان از پنجاه سال بالاتر می‌باشد)
 5. دوازده قطعه عکس پرسنلی جدید (۳×۴)
 6. تعهدنامه کلیه صنوف
 7. فیش واریز مبلغ حداکثر تا سقف پنج برابر حق عضویت اتحادیه برای سال اول (حق ورودی) که از مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال عدول ننماید.
 8. فیش واریز مبلغ ۳۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۳۳۰۰۸ خزانه کشور

مرحله ۷

بررسی پرونده توسط رئیس و در غیاب وی نایب رئیس اتحادیه

مرحله ۸

 

صدور پروانه کسب (جواز کسب) با رعایت مراحل قبلی و تحویل آن به متقاضی

انتخاب مباشر

 • صاحبان پروانه کسب می‌توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر کنند.
 • صاحب پروانه کسب و مباشر هر دو موطف به رعایت وظایف قانونی هستند.
 • صاحب پروانه کسب می‌تواند اقدام به عزل و یا تغییر مباشر کند.
 • صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر است.
 • دبیرخانه هیئت عالی نظارت نسبت به تهیه فرم کارت مباشرت اقدام می‌کند.
اتحادیه

اتحادیه‌های صنفی مکلفند نسبت به تعویض یا تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی  با ارائه گواهی دال بر پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات، بیمه و عوارض شهرداری؛ و ارائه گواهی مربوط به طرح  پرونده در مراجع ذی‌ربط برای مالیات‌ها و حق بیمه قطعی نشده و همچنین ارائه تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد، اقدام نمایند.

شکایت به رد درخواست پروانه

در صورتی که متقاضی پروانه کسب معترض به رد درخواست خود باشد پس از وصول نظر کتبی اتحادیه می‌تواند:

 1. ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت مربوطه تسلیم نماید.
 2. کمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام دارد نظرکمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.
 3. در صورتی که اتحادیه در مدت مقرره پاسخ ندهد متقاضی می‌تواند اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم کند.