جرم حمل شیشه در مشهد

مجازات حمل ۱۰ گرم شیشه

حکم حمل ۱۰ گرم شیشه در ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ اعلام شده است:

«مجازات حمل ۱۰ گرم شیشه، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعیین شده است.»

امّا به تازگی جزای نقدی تعیین شده در این ماده به واسطه مصوبه هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵، به دویست تا پانصد و پنجاه میلیون ریال تعدیل شد.

جرم مواد مخدر شیشه در سال ۹۹

جرم انگاری و تعیین مجازات همگی در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است و آخرین اصلاحات آن در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ صورت گرفته است.

ماده ۸ این قانون در رابطه با جرم:

 • حمل
 • نگهداری
 • خرید و فروش
 • ساخت و تولید
 • توزیع
 • ارسال
 • و یا مخفی کردن

مواد مخدر شیشه و سایر مواد مخدر صنعتی از قبیل کوکائین، هروئین (جرم هروئین سال ۹۹)، مرفین و سایر مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر داروئی است.

تذکر: مجازات هریک از مواد مخدر صنعتی با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مخدر متفاوت است.

حکم ۲۰ گرم شیشه

همان‌طور که پیش تر نیز اشاره کردم، مجازات های مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر به طور کامل شرح داده شده است.

بنابراین طبق همین قانون:

«حکم ۲۰ گرم شیشه، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعیین شده است.»

جزای نقدی تعیین شده برای ۲۰ گرم شیشه، سیصد تا ششصد میلیون ریال تعدیل شده است.

عفو زندانیان مواد مخدر در سال ۱۴۰۰

عفو و تخفیف در بحث مواد مخدر امکان پذیر است.

عفو زندانیان مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ – مجازات حمل ۱۰ گرم شیشه

عفو خصوصی که با توجه به نظر رهبر عزیز کشورمان، آیت الله خامنه ای در مناسبت های خاصی مثل عید فطر و سایر اعیاد مذهبی اعمال می کنند و مرتکبین می توانند مشمول جدیدترین عفو رهبری برای زندانیان مواد مخدر قرار بگیرند.

تذکر: مجازات های تکمیلی مشمول عفو نمی شوند.

شرایط عفو مشروط در سال ۱۴۰۰

مجرمین مواد مخدر طبق بند نهم مشمولین عفو و رحمت اسلامی سال ۹۹، با داشتن شرایط زیر مشمول عفو می شوند:

 • میزان مواد مورد محکومیت فرد در هروئین و سایر مخدرهای صنعتی و مشتقات آن ها حداکثر ۵ گرم باشد.
 • میزان مواد مورد محکومیت در تریاک و مشتقات آن حداکثر ۵۰۰ گرم باشد.
 • مرتکب سابقه محکومیت نداشته باشد.
 • یک پنجم مجازات محکومیت خود را سپری کرده باشد.
مجازات کارکنان دولت یا شرکت های دولتی در جرائم مواد مخدر

مجازات جرائم مواد مخدر برای کارکنان دولت و یا شرکت های دولتی (وابسته به دولت):

 • اگر مواد مخدر صنعتی باشد؛ علاوه بر مجازات های مقرر در ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهند شد.
 • اگر مواد مخدر غیر صنعتی (سنتی) باشد؛ علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ۴ و ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، (اگر مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد) برای بار اول به ۶ ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.