شکواییه – اشاعه فحشا و افترا

شکواییه – اشاعه فحشا و افترا
بسمه تعالی

اطلاع از نکات مهم شکایت افترا و تهمت

لایحه دفاعیه – اشاعه فحشا و افترا
بازبرسی محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۵ نهران
با سلام و تقدیم احترام
با عنایت به جلسه مورخ ‎٩۱/۳/۲۰‏ در خصوص موضوع اشاعه فحشا به عرض عالی می رسانم:

۱- مستند قانونی عنوان محرمانه «اشاعه فحشا» تبصره ماده ۶۹۷ و تبصره آن است که البته در کنار فهم خود ماده معنا می شود که توجه خاص حضرتعالی را به ماده مبذکور و تبصره.آن جلب می نمایم: متن ماده: هر کس به وسیله اوراق چاپي، با خطي يا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر, به کسی امری را صریحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره : در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

۲- در خصوص تردید حضرتعالی در مورد تحقق واژه «اشاعه» دز عملیات انجام شده از سوی مرتکب (مشتکی عنه) لازم به توضیح است. همانطور که از اظهارات شهود، و حتی اقرار ضمنی خود مرتکپ بر ؛می آیده ایشان از طریق تماس تلفنی و مراجعه حضوری نزد بعضی همسایگان و پستگان و دوستان موکل ایشان را دارای سابقه کیفری رابطه نامشروع معرفی نموده و اقدام به بی آبرو نموده ایشان کرده اند و حتی چند سال پیش اقدام به تکثیر رأی دادگاه رسیدگی کننده به رابطه نامشروع نموده و آنرا به دیوارهای شهر … (شهر محل زندگی اقوام موکل) الصاق نموده اند و نیز در هر مرجع قضایی (از جمله نزد حضرتعالی در شعبه ۱ بازپرسی) که حاضر می شوند داشتن رابطه نامشروع را به همسر خود نسبت داده و از اين طریق سعی در تأثیر بر ذهن حضرات قضات محترم و بدنام و بی آبرو و مجرم و گناهکار جلوه دادن همسر خود دارد.

۳- حضرتعالی قضاوت بفرمائید که آیا منصفانه است که قانونگذار یا بازوی اجرای عدالت (یعنی قاضی محکمه) به مردی اجازه دهند به این بهائه که همسرش در پانزده سال پیش جرمی انجام داده به طور مکرر مورد فشار و هجمه روانی و بی آبرویی و فشار معنوی قرار گرفته و شخصیت انسانی و اجتماعی و حرفه ای وی را خرد شود. چطور و چرا این آقا به خود حق می دهند که چون جدیداً در مقطع دکتری پذیرفته شده (دانشجوی دکتری هستند) همسر خود را که در منزل ایشان شکسته و فرسوده شده و دو فرزند بیش از ۲۰ سنال پرای ایشان تربیت نموده را بی آبرو کرده و مورد فشار قراردهند و آیا قانون و,قاضی نیاپد ماع این فرد شوند.

مستدعی است ضمن توجه به اورای پرونده و شهادت شهود و ماده مورد استناد و اصل کرامت انسانی ضمن رسیدگی, تصمیم مقتضی صادر فرمائید. در پایان از حضرتعالی تقاضا دارم دلخوری احتمالی از حقیر را در تصمیم خود در مورد پرونده مذکور تأثیر نداده و حتی اگر صلاح می دانید جهت نیل به مقصود مطلوب به نفع موکل امر بفرمائید.