اثبات جرم توهین به چه شیوه ای انجام می شود؟

روش اثبات جرم توهین

ثبات جرم توهین مطابق با قانون مجازات های اسلامی به روش های اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه و سوگند انجام می شود. جرم توهین از دسته جرائم کیفری است و می توان از راه های فوق الذکر برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

از مهمترین مواردی که به اثبات جرم توهین کمک می کند، شهادت دادن شاهدانی است که در آن مکان حضور داشتند. اگر در زمان وقوع جرم توهین افرادی حضور داشته باشند که بتوانند در دادگاه با قطعیت کامل اتفاقات پیش آمده را نزد قاضی شرح دهند، می توان از شهادت آن ها برای اثبات جرم توهین و فحاشی استفاده کرد. جرم توهین با شهادت دادن دو فرد عاقل اثبات می شود.

وکیل متخصص جرم توهین ادامه میدهد: علم قاضی از دیگر موارد تاثیرگذار در اثبات جرم است. به این دلیل که قاضی محکمه با در نظر گرفتن اسناد و مدارک و بررسی اوضاع و احوال اتفاقی که افتاده می تواند اثبات جرم توهین را انجام دهد. برای افزایش آگاهی علم قاضی می توان از مدارک و مستندات محکمه پسندی مثل تحقیقات محلی، اظهارات افراد مطلع و گزارش ضابطان استفاده کرد.

در مبحث اقرار، واضح است که کمتر پیش می آید که کسی اقرار کند که به دیگری توهین کرده است. اما اگر چنین اتفاقی رخ داد، شخصی که توهین کرده است با توجه به نوع توهین و شخصیت فرد مورد توهین، مجازات می گردد. فیلم، عکس، صوت، پیامک، چت، اسکرین شات و مواردی از این قبیل دلیل قطعی نیستند. اما می شود از آن ها به عنوان اماره (کمک برای افزایش علم قاضی) به دادگاه ارائه کرد تا اثبات جرم توهین سریع تر و راحت تر محقق گردد.
اثبات جرم توهین با استفاده از صدای ضبط شده امکان پذیر است؟
اثبات جرم توهین با استفاده از صدا و فیلم ضبط شده تقریبا قابل قبول نیست. معمولا در جلسات محاکمه دادگاه، استفاده از صوت و تصویر ضبط شده و استناد به آن مورد قبول نیست و نمی توان به ‌عنوان یک ادله به چنین موردی توجه کرد. اما می توان از این موارد به ‌عنوان اماره و نشانه ‌ای برای کمک به قاضی استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار بگیرد. ولی مستقلا نمی تواند یک ادله کافی باشد.

رویه عملی محاکم و دادگاه ها در این مورد چیست؟
وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید، برابر قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دلایلی که براساس آن می توان اثبات جرم توهین را انجام عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند، گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری ‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است، تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و در نهایت سوگند و قسم. با این حساب هیچ قسمتی از قانون از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین نام برده نشده است. اما اگر شخصی با توجه به دلایل گفته شده متهم به ارتکاب جرم توهین باشد، می توان از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان کمک کننده استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که اگر شخصی که توهین کرده است اقرار کند که صدای ضبط شده برای خودش است، می توان از صدای ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

نکته: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن گوشی های همراه با قابلیت های بالا و پیشرفت در زمینه دانش رایانه ‌ای و پدیده فتوشاپ و جابه‌جایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، به راحتی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم جعلی درست کنند و علیه شخصی در دادگاه استفاده کنند.به همین دلیل ارزش و اعتبار صدا و فیلم ضبط شده بسیار کم است.

برای اثبات این جرم چگونه باید ادله را ارائه بدهیم؟
اثبات جرم توهین باید با دلایلی همراه باشد که در متن قانون آمده استثبات جرم توهین مطابق با قانون مجازات های اسلامی به روش های اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه و سوگند انجام می شود. جرم توهین از دسته جرائم کیفری است و می توان از راه های فوق الذکر برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

از مهمترین مواردی که به اثبات جرم توهین کمک می کند، شهادت دادن شاهدانی است که در آن مکان حضور داشتند. اگر در زمان وقوع جرم توهین افرادی حضور داشته باشند که بتوانند در دادگاه با قطعیت کامل اتفاقات پیش آمده را نزد قاضی شرح دهند، می توان از شهادت آن ها برای اثبات جرم توهین و فحاشی استفاده کرد. جرم توهین با شهادت دادن دو فرد عاقل اثبات می شود.

وکیل متخصص جرم توهین ادامه میدهد: علم قاضی از دیگر موارد تاثیرگذار در اثبات جرم است. به این دلیل که قاضی محکمه با در نظر گرفتن اسناد و مدارک و بررسی اوضاع و احوال اتفاقی که افتاده می تواند اثبات جرم توهین را انجام دهد. برای افزایش آگاهی علم قاضی می توان از مدارک و مستندات محکمه پسندی مثل تحقیقات محلی، اظهارات افراد مطلع و گزارش ضابطان استفاده کرد.

در مبحث اقرار، واضح است که کمتر پیش می آید که کسی اقرار کند که به دیگری توهین کرده است. اما اگر چنین اتفاقی رخ داد، شخصی که توهین کرده است با توجه به نوع توهین و شخصیت فرد مورد توهین، مجازات می گردد. فیلم، عکس، صوت، پیامک، چت، اسکرین شات و مواردی از این قبیل دلیل قطعی نیستند. اما می شود از آن ها به عنوان اماره (کمک برای افزایش علم قاضی) به دادگاه ارائه کرد تا اثبات جرم توهین سریع تر و راحت تر محقق گردد.
اثبات جرم توهین با استفاده از صدای ضبط شده امکان پذیر است؟
اثبات جرم توهین با استفاده از صدا و فیلم ضبط شده تقریبا قابل قبول نیست. معمولا در جلسات محاکمه دادگاه، استفاده از صوت و تصویر ضبط شده و استناد به آن مورد قبول نیست و نمی توان به ‌عنوان یک ادله به چنین موردی توجه کرد. اما می توان از این موارد به ‌عنوان اماره و نشانه ‌ای برای کمک به قاضی استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار بگیرد. ولی مستقلا نمی تواند یک ادله کافی باشد.

رویه عملی محاکم و دادگاه ها در این مورد چیست؟
وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید، برابر قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دلایلی که براساس آن می توان اثبات جرم توهین را انجام عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند، گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری ‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است، تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و در نهایت سوگند و قسم. با این حساب هیچ قسمتی از قانون از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین نام برده نشده است. اما اگر شخصی با توجه به دلایل گفته شده متهم به ارتکاب جرم توهین باشد، می توان از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان کمک کننده استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که اگر شخصی که توهین کرده است اقرار کند که صدای ضبط شده برای خودش است، می توان از صدای ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

نکته: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن گوشی های همراه با قابلیت های بالا و پیشرفت در زمینه دانش رایانه ‌ای و پدیده فتوشاپ و جابه‌جایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، به راحتی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم جعلی درست کنند و علیه شخصی در دادگاه استفاده کنند.به همین دلیل ارزش و اعتبار صدا و فیلم ضبط شده بسیار کم است.

برای اثبات این جرم چگونه باید ادله را ارائه بدهیم؟
اثبات جرم توهین باید با دلایلی همراه باشد که در متن قانون آمده است. برای ارائه این ادله می توانیم از روش های زیر استفاده کنیم.

اگر مدارک شاکی شامل متن پیامک باشد؛ پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‌شود. اما اگر هتک حرمت در فضای مجازی انجام شده باشد، پرونده به دادسرای جرائم فضای مجازی ارجاع خواهد گردید.
اگر جرم به صورت پیامکی و یا در فضای مجازی بوده باشد، باید استعلام خط تلفن همراه نیز انجام شود. وجود تصاویر از متن پیام‌ها در گوشی همراه و نگه داشتن پیام‌ها الزامی است.
اگر شاهدانی برای اثبات جرم توهین وجود داشته باشند، شاهد ابتدا باید به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه و اظهارات خود را ثبت نمایند. همچنین باید در دادسرا حاضر شوند و به سوالات دادیار پرونده پاسخ بدهند.ثبات جرم توهین مطابق با قانون مجازات های اسلامی به روش های اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه و سوگند انجام می شود. جرم توهین از دسته جرائم کیفری است و می توان از راه های فوق الذکر برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

از مهمترین مواردی که به اثبات جرم توهین کمک می کند، شهادت دادن شاهدانی است که در آن مکان حضور داشتند. اگر در زمان وقوع جرم توهین افرادی حضور داشته باشند که بتوانند در دادگاه با قطعیت کامل اتفاقات پیش آمده را نزد قاضی شرح دهند، می توان از شهادت آن ها برای اثبات جرم توهین و فحاشی استفاده کرد. جرم توهین با شهادت دادن دو فرد عاقل اثبات می شود.

وکیل متخصص جرم توهین ادامه میدهد: علم قاضی از دیگر موارد تاثیرگذار در اثبات جرم است. به این دلیل که قاضی محکمه با در نظر گرفتن اسناد و مدارک و بررسی اوضاع و احوال اتفاقی که افتاده می تواند اثبات جرم توهین را انجام دهد. برای افزایش آگاهی علم قاضی می توان از مدارک و مستندات محکمه پسندی مثل تحقیقات محلی، اظهارات افراد مطلع و گزارش ضابطان استفاده کرد.

در مبحث اقرار، واضح است که کمتر پیش می آید که کسی اقرار کند که به دیگری توهین کرده است. اما اگر چنین اتفاقی رخ داد، شخصی که توهین کرده است با توجه به نوع توهین و شخصیت فرد مورد توهین، مجازات می گردد. فیلم، عکس، صوت، پیامک، چت، اسکرین شات و مواردی از این قبیل دلیل قطعی نیستند. اما می شود از آن ها به عنوان اماره (کمک برای افزایش علم قاضی) به دادگاه ارائه کرد تا اثبات جرم توهین سریع تر و راحت تر محقق گردد.
اثبات جرم توهین با استفاده از صدای ضبط شده امکان پذیر است؟
اثبات جرم توهین با استفاده از صدا و فیلم ضبط شده تقریبا قابل قبول نیست. معمولا در جلسات محاکمه دادگاه، استفاده از صوت و تصویر ضبط شده و استناد به آن مورد قبول نیست و نمی توان به ‌عنوان یک ادله به چنین موردی توجه کرد. اما می توان از این موارد به ‌عنوان اماره و نشانه ‌ای برای کمک به قاضی استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار بگیرد. ولی مستقلا نمی تواند یک ادله کافی باشد.

رویه عملی محاکم و دادگاه ها در این مورد چیست؟
وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید، برابر قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دلایلی که براساس آن می توان اثبات جرم توهین را انجام عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند، گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری ‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است، تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و در نهایت سوگند و قسم. با این حساب هیچ قسمتی از قانون از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین نام برده نشده است. اما اگر شخصی با توجه به دلایل گفته شده متهم به ارتکاب جرم توهین باشد، می توان از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان کمک کننده استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که اگر شخصی که توهین کرده است اقرار کند که صدای ضبط شده برای خودش است، می توان از صدای ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

نکته: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن گوشی های همراه با قابلیت های بالا و پیشرفت در زمینه دانش رایانه ‌ای و پدیده فتوشاپ و جابه‌جایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، به راحتی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم جعلی درست کنند و علیه شخصی در دادگاه استفاده کنند.به همین دلیل ارزش و اعتبار صدا و فیلم ضبط شده بسیار کم است.

برای اثبات این جرم چگونه باید ادله را ارائه بدهیم؟
اثبات جرم توهین باید با دلایلی همراه باشد که در متن قانون آمده است. برای ارائه این ادله می توانیم از روش های زیر استفاده کنیم.

اگر مدارک شاکی شامل متن پیامک باشد؛ پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‌شود. اما اگر هتک حرمت در فضای مجازی انجام شده باشد، پرونده به دادسرای جرائم فضای مجازی ارجاع خواهد گردید.
اگر جرم به صورت پیامکی و یا در فضای مجازی بوده باشد، باید استعلام خط تلفن همراه نیز انجام شود. وجود تصاویر از متن پیام‌ها در گوشی همراه و نگه داشتن پیام‌ها الزامی است.
اگر شاهدانی برای اثبات جرم توهین وجود داشته باشند، شاهد ابتدا باید به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه و اظهارات خود را ثبت نمایند. همچنین باید در دادسرا حاضر شوند و به سوالات دادیار پرونده پاسخ بدهند.ثبات جرم توهین مطابق با قانون مجازات های اسلامی به روش های اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه و سوگند انجام می شود. جرم توهین از دسته جرائم کیفری است و می توان از راه های فوق الذکر برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

از مهمترین مواردی که به اثبات جرم توهین کمک می کند، شهادت دادن شاهدانی است که در آن مکان حضور داشتند. اگر در زمان وقوع جرم توهین افرادی حضور داشته باشند که بتوانند در دادگاه با قطعیت کامل اتفاقات پیش آمده را نزد قاضی شرح دهند، می توان از شهادت آن ها برای اثبات جرم توهین و فحاشی استفاده کرد. جرم توهین با شهادت دادن دو فرد عاقل اثبات می شود.

وکیل متخصص جرم توهین ادامه میدهد: علم قاضی از دیگر موارد تاثیرگذار در اثبات جرم است. به این دلیل که قاضی محکمه با در نظر گرفتن اسناد و مدارک و بررسی اوضاع و احوال اتفاقی که افتاده می تواند اثبات جرم توهین را انجام دهد. برای افزایش آگاهی علم قاضی می توان از مدارک و مستندات محکمه پسندی مثل تحقیقات محلی، اظهارات افراد مطلع و گزارش ضابطان استفاده کرد.

در مبحث اقرار، واضح است که کمتر پیش می آید که کسی اقرار کند که به دیگری توهین کرده است. اما اگر چنین اتفاقی رخ داد، شخصی که توهین کرده است با توجه به نوع توهین و شخصیت فرد مورد توهین، مجازات می گردد. فیلم، عکس، صوت، پیامک، چت، اسکرین شات و مواردی از این قبیل دلیل قطعی نیستند. اما می شود از آن ها به عنوان اماره (کمک برای افزایش علم قاضی) به دادگاه ارائه کرد تا اثبات جرم توهین سریع تر و راحت تر محقق گردد.
اثبات جرم توهین با استفاده از صدای ضبط شده امکان پذیر است؟
اثبات جرم توهین با استفاده از صدا و فیلم ضبط شده تقریبا قابل قبول نیست. معمولا در جلسات محاکمه دادگاه، استفاده از صوت و تصویر ضبط شده و استناد به آن مورد قبول نیست و نمی توان به ‌عنوان یک ادله به چنین موردی توجه کرد. اما می توان از این موارد به ‌عنوان اماره و نشانه ‌ای برای کمک به قاضی استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار بگیرد. ولی مستقلا نمی تواند یک ادله کافی باشد.

رویه عملی محاکم و دادگاه ها در این مورد چیست؟
وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید، برابر قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دلایلی که براساس آن می توان اثبات جرم توهین را انجام عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند، گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری ‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است، تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و در نهایت سوگند و قسم. با این حساب هیچ قسمتی از قانون از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین نام برده نشده است. اما اگر شخصی با توجه به دلایل گفته شده متهم به ارتکاب جرم توهین باشد، می توان از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان کمک کننده استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که اگر شخصی که توهین کرده است اقرار کند که صدای ضبط شده برای خودش است، می توان از صدای ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

نکته: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن گوشی های همراه با قابلیت های بالا و پیشرفت در زمینه دانش رایانه ‌ای و پدیده فتوشاپ و جابه‌جایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، به راحتی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم جعلی درست کنند و علیه شخصی در دادگاه استفاده کنند.به همین دلیل ارزش و اعتبار صدا و فیلم ضبط شده بسیار کم است.

برای اثبات این جرم چگونه باید ادله را ارائه بدهیم؟
اثبات جرم توهین باید با دلایلی همراه باشد که در متن قانون آمده است. برای ارائه این ادله می توانیم از روش های زیر استفاده کنیم.

اگر مدارک شاکی شامل متن پیامک باشد؛ پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‌شود. اما اگر هتک حرمت در فضای مجازی انجام شده باشد، پرونده به دادسرای جرائم فضای مجازی ارجاع خواهد گردید.
اگر جرم به صورت پیامکی و یا در فضای مجازی بوده باشد، باید استعلام خط تلفن همراه نیز انجام شود. وجود تصاویر از متن پیام‌ها در گوشی همراه و نگه داشتن پیام‌ها الزامی است.
اگر شاهدانی برای اثبات جرم توهین وجود داشته باشند، شاهد ابتدا باید به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه و اظهارات خود را ثبت نمایند. همچنین باید در دادسرا حاضر شوند و به سوالات دادیار پرونده پاسخ بدهند.ثبات جرم توهین مطابق با قانون مجازات های اسلامی به روش های اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه و سوگند انجام می شود. جرم توهین از دسته جرائم کیفری است و می توان از راه های فوق الذکر برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

از مهمترین مواردی که به اثبات جرم توهین کمک می کند، شهادت دادن شاهدانی است که در آن مکان حضور داشتند. اگر در زمان وقوع جرم توهین افرادی حضور داشته باشند که بتوانند در دادگاه با قطعیت کامل اتفاقات پیش آمده را نزد قاضی شرح دهند، می توان از شهادت آن ها برای اثبات جرم توهین و فحاشی استفاده کرد. جرم توهین با شهادت دادن دو فرد عاقل اثبات می شود.

وکیل متخصص جرم توهین ادامه میدهد: علم قاضی از دیگر موارد تاثیرگذار در اثبات جرم است. به این دلیل که قاضی محکمه با در نظر گرفتن اسناد و مدارک و بررسی اوضاع و احوال اتفاقی که افتاده می تواند اثبات جرم توهین را انجام دهد. برای افزایش آگاهی علم قاضی می توان از مدارک و مستندات محکمه پسندی مثل تحقیقات محلی، اظهارات افراد مطلع و گزارش ضابطان استفاده کرد.

در مبحث اقرار، واضح است که کمتر پیش می آید که کسی اقرار کند که به دیگری توهین کرده است. اما اگر چنین اتفاقی رخ داد، شخصی که توهین کرده است با توجه به نوع توهین و شخصیت فرد مورد توهین، مجازات می گردد. فیلم، عکس، صوت، پیامک، چت، اسکرین شات و مواردی از این قبیل دلیل قطعی نیستند. اما می شود از آن ها به عنوان اماره (کمک برای افزایش علم قاضی) به دادگاه ارائه کرد تا اثبات جرم توهین سریع تر و راحت تر محقق گردد.
اثبات جرم توهین با استفاده از صدای ضبط شده امکان پذیر است؟
اثبات جرم توهین با استفاده از صدا و فیلم ضبط شده تقریبا قابل قبول نیست. معمولا در جلسات محاکمه دادگاه، استفاده از صوت و تصویر ضبط شده و استناد به آن مورد قبول نیست و نمی توان به ‌عنوان یک ادله به چنین موردی توجه کرد. اما می توان از این موارد به ‌عنوان اماره و نشانه ‌ای برای کمک به قاضی استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار بگیرد. ولی مستقلا نمی تواند یک ادله کافی باشد.

رویه عملی محاکم و دادگاه ها در این مورد چیست؟
وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید، برابر قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دلایلی که براساس آن می توان اثبات جرم توهین را انجام عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند، گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری ‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است، تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و در نهایت سوگند و قسم. با این حساب هیچ قسمتی از قانون از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین نام برده نشده است. اما اگر شخصی با توجه به دلایل گفته شده متهم به ارتکاب جرم توهین باشد، می توان از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان کمک کننده استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که اگر شخصی که توهین کرده است اقرار کند که صدای ضبط شده برای خودش است، می توان از صدای ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

نکته: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن گوشی های همراه با قابلیت های بالا و پیشرفت در زمینه دانش رایانه ‌ای و پدیده فتوشاپ و جابه‌جایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، به راحتی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم جعلی درست کنند و علیه شخصی در دادگاه استفاده کنند.به همین دلیل ارزش و اعتبار صدا و فیلم ضبط شده بسیار کم است.

برای اثبات این جرم چگونه باید ادله را ارائه بدهیم؟
اثبات جرم توهین باید با دلایلی همراه باشد که در متن قانون آمده است. برای ارائه این ادله می توانیم از روش های زیر استفاده کنیم.

اگر مدارک شاکی شامل متن پیامک باشد؛ پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‌شود. اما اگر هتک حرمت در فضای مجازی انجام شده باشد، پرونده به دادسرای جرائم فضای مجازی ارجاع خواهد گردید.
اگر جرم به صورت پیامکی و یا در فضای مجازی بوده باشد، باید استعلام خط تلفن همراه نیز انجام شود. وجود تصاویر از متن پیام‌ها در گوشی همراه و نگه داشتن پیام‌ها الزامی است.
اگر شاهدانی برای اثبات جرم توهین وجود داشته باشند، شاهد ابتدا باید به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه و اظهارات خود را ثبت نمایند. همچنین باید در دادسرا حاضر شوند و به سوالات دادیار پرونده پاسخ بدهند.ثبات جرم توهین مطابق با قانون مجازات های اسلامی به روش های اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه و سوگند انجام می شود. جرم توهین از دسته جرائم کیفری است و می توان از راه های فوق الذکر برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

از مهمترین مواردی که به اثبات جرم توهین کمک می کند، شهادت دادن شاهدانی است که در آن مکان حضور داشتند. اگر در زمان وقوع جرم توهین افرادی حضور داشته باشند که بتوانند در دادگاه با قطعیت کامل اتفاقات پیش آمده را نزد قاضی شرح دهند، می توان از شهادت آن ها برای اثبات جرم توهین و فحاشی استفاده کرد. جرم توهین با شهادت دادن دو فرد عاقل اثبات می شود.

وکیل متخصص جرم توهین ادامه میدهد: علم قاضی از دیگر موارد تاثیرگذار در اثبات جرم است. به این دلیل که قاضی محکمه با در نظر گرفتن اسناد و مدارک و بررسی اوضاع و احوال اتفاقی که افتاده می تواند اثبات جرم توهین را انجام دهد. برای افزایش آگاهی علم قاضی می توان از مدارک و مستندات محکمه پسندی مثل تحقیقات محلی، اظهارات افراد مطلع و گزارش ضابطان استفاده کرد.

در مبحث اقرار، واضح است که کمتر پیش می آید که کسی اقرار کند که به دیگری توهین کرده است. اما اگر چنین اتفاقی رخ داد، شخصی که توهین کرده است با توجه به نوع توهین و شخصیت فرد مورد توهین، مجازات می گردد. فیلم، عکس، صوت، پیامک، چت، اسکرین شات و مواردی از این قبیل دلیل قطعی نیستند. اما می شود از آن ها به عنوان اماره (کمک برای افزایش علم قاضی) به دادگاه ارائه کرد تا اثبات جرم توهین سریع تر و راحت تر محقق گردد.
اثبات جرم توهین با استفاده از صدای ضبط شده امکان پذیر است؟
اثبات جرم توهین با استفاده از صدا و فیلم ضبط شده تقریبا قابل قبول نیست. معمولا در جلسات محاکمه دادگاه، استفاده از صوت و تصویر ضبط شده و استناد به آن مورد قبول نیست و نمی توان به ‌عنوان یک ادله به چنین موردی توجه کرد. اما می توان از این موارد به ‌عنوان اماره و نشانه ‌ای برای کمک به قاضی استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار بگیرد. ولی مستقلا نمی تواند یک ادله کافی باشد.

رویه عملی محاکم و دادگاه ها در این مورد چیست؟
وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید، برابر قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دلایلی که براساس آن می توان اثبات جرم توهین را انجام عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند، گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری ‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است، تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و در نهایت سوگند و قسم. با این حساب هیچ قسمتی از قانون از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین نام برده نشده است. اما اگر شخصی با توجه به دلایل گفته شده متهم به ارتکاب جرم توهین باشد، می توان از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان کمک کننده استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که اگر شخصی که توهین کرده است اقرار کند که صدای ضبط شده برای خودش است، می توان از صدای ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

نکته: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن گوشی های همراه با قابلیت های بالا و پیشرفت در زمینه دانش رایانه ‌ای و پدیده فتوشاپ و جابه‌جایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، به راحتی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم جعلی درست کنند و علیه شخصی در دادگاه استفاده کنند.به همین دلیل ارزش و اعتبار صدا و فیلم ضبط شده بسیار کم است.

برای اثبات این جرم چگونه باید ادله را ارائه بدهیم؟
اثبات جرم توهین باید با دلایلی همراه باشد که در متن قانون آمده است. برای ارائه این ادله می توانیم از روش های زیر استفاده کنیم.

اگر مدارک شاکی شامل متن پیامک باشد؛ پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‌شود. اما اگر هتک حرمت در فضای مجازی انجام شده باشد، پرونده به دادسرای جرائم فضای مجازی ارجاع خواهد گردید.
اگر جرم به صورت پیامکی و یا در فضای مجازی بوده باشد، باید استعلام خط تلفن همراه نیز انجام شود. وجود تصاویر از متن پیام‌ها در گوشی همراه و نگه داشتن پیام‌ها الزامی است.
اگر شاهدانی برای اثبات جرم توهین وجود داشته باشند، شاهد ابتدا باید به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه و اظهارات خود را ثبت نمایند. همچنین باید در دادسرا حاضر شوند و به سوالات دادیار پرونده پاسخ بدهند.ثبات جرم توهین مطابق با قانون مجازات های اسلامی به روش های اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه و سوگند انجام می شود. جرم توهین از دسته جرائم کیفری است و می توان از راه های فوق الذکر برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

از مهمترین مواردی که به اثبات جرم توهین کمک می کند، شهادت دادن شاهدانی است که در آن مکان حضور داشتند. اگر در زمان وقوع جرم توهین افرادی حضور داشته باشند که بتوانند در دادگاه با قطعیت کامل اتفاقات پیش آمده را نزد قاضی شرح دهند، می توان از شهادت آن ها برای اثبات جرم توهین و فحاشی استفاده کرد. جرم توهین با شهادت دادن دو فرد عاقل اثبات می شود.

وکیل متخصص جرم توهین ادامه میدهد: علم قاضی از دیگر موارد تاثیرگذار در اثبات جرم است. به این دلیل که قاضی محکمه با در نظر گرفتن اسناد و مدارک و بررسی اوضاع و احوال اتفاقی که افتاده می تواند اثبات جرم توهین را انجام دهد. برای افزایش آگاهی علم قاضی می توان از مدارک و مستندات محکمه پسندی مثل تحقیقات محلی، اظهارات افراد مطلع و گزارش ضابطان استفاده کرد.

در مبحث اقرار، واضح است که کمتر پیش می آید که کسی اقرار کند که به دیگری توهین کرده است. اما اگر چنین اتفاقی رخ داد، شخصی که توهین کرده است با توجه به نوع توهین و شخصیت فرد مورد توهین، مجازات می گردد. فیلم، عکس، صوت، پیامک، چت، اسکرین شات و مواردی از این قبیل دلیل قطعی نیستند. اما می شود از آن ها به عنوان اماره (کمک برای افزایش علم قاضی) به دادگاه ارائه کرد تا اثبات جرم توهین سریع تر و راحت تر محقق گردد.
اثبات جرم توهین با استفاده از صدای ضبط شده امکان پذیر است؟
اثبات جرم توهین با استفاده از صدا و فیلم ضبط شده تقریبا قابل قبول نیست. معمولا در جلسات محاکمه دادگاه، استفاده از صوت و تصویر ضبط شده و استناد به آن مورد قبول نیست و نمی توان به ‌عنوان یک ادله به چنین موردی توجه کرد. اما می توان از این موارد به ‌عنوان اماره و نشانه ‌ای برای کمک به قاضی استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار بگیرد. ولی مستقلا نمی تواند یک ادله کافی باشد.

رویه عملی محاکم و دادگاه ها در این مورد چیست؟
وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید، برابر قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دلایلی که براساس آن می توان اثبات جرم توهین را انجام عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند، گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری ‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است، تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و در نهایت سوگند و قسم. با این حساب هیچ قسمتی از قانون از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین نام برده نشده است. اما اگر شخصی با توجه به دلایل گفته شده متهم به ارتکاب جرم توهین باشد، می توان از صدا و فیلم ضبط شده به عنوان کمک کننده استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که اگر شخصی که توهین کرده است اقرار کند که صدای ضبط شده برای خودش است، می توان از صدای ضبط شده به عنوان ادله برای اثبات جرم توهین استفاده کرد.

نکته: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن گوشی های همراه با قابلیت های بالا و پیشرفت در زمینه دانش رایانه ‌ای و پدیده فتوشاپ و جابه‌جایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، به راحتی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم جعلی درست کنند و علیه شخصی در دادگاه استفاده کنند.به همین دلیل ارزش و اعتبار صدا و فیلم ضبط شده بسیار کم است.

برای اثبات این جرم چگونه باید ادله را ارائه بدهیم؟
اثبات جرم توهین باید با دلایلی همراه باشد که در متن قانون آمده است. برای ارائه این ادله می توانیم از روش های زیر استفاده کنیم.

اگر مدارک شاکی شامل متن پیامک باشد؛ پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‌شود. اما اگر هتک حرمت در فضای مجازی انجام شده باشد، پرونده به دادسرای جرائم فضای مجازی ارجاع خواهد گردید.
اگر جرم به صورت پیامکی و یا در فضای مجازی بوده باشد، باید استعلام خط تلفن همراه نیز انجام شود. وجود تصاویر از متن پیام‌ها در گوشی همراه و نگه داشتن پیام‌ها الزامی است.
اگر شاهدانی برای اثبات جرم توهین وجود داشته باشند، شاهد ابتدا باید به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه و اظهارات خود را ثبت نمایند. همچنین باید در دادسرا حاضر شوند و به سوالات دادیار پرونده پاسخ بدهند.. برای ارائه این ادله می توانیم از روش های زیر استفاده کنیم.

اگر مدارک شاکی شامل متن پیامک باشد؛ پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‌شود. اما اگر هتک حرمت در فضای مجازی انجام شده باشد، پرونده به دادسرای جرائم فضای مجازی ارجاع خواهد گردید.
اگر جرم به صورت پیامکی و یا در فضای مجازی بوده باشد، باید استعلام خط تلفن همراه نیز انجام شود. وجود تصاویر از متن پیام‌ها در گوشی همراه و نگه داشتن پیام‌ها الزامی است.
اگر شاهدانی برای اثبات جرم توهین وجود داشته باشند، شاهد ابتدا باید به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه و اظهارات خود را ثبت نمایند. همچنین باید در دادسرا حاضر شوند و به سوالات دادیار پرونده پاسخ بدهند.