جرم فالگیری در فضای مجازی

فالگیری در فضای مجازی چه جزایی دارد؟

جرم فالگیری در فضای مجازی عبارت است از فریب دادن افراد ساده لوح، توسط  افراد سودجو، در میحط مجازی ،که در قبال اصلاعات و وسایلی که ارسال میکنند (مانند طلسم، دعا نویسی، مهره ی مار….) و هزینه های زیادی میگیرند.

وکیل جرم فالگیری در فضای مجازی بیان میکند: برای جرم فالگیری ، قانون گذار تعریف دقیقی اعلام نکرده است. اما اینگونه میتوان گفت: این جرم را افرادی مرتکب میشوند که در شبکه  های مجازی، ادعا میکنند که دارای یک علم خاصی هستند، که میتوانند تمام مشکلات غیر قابل حل را، حل کنند، و خبرهایی از آینده و حال و گذشته شما دارند.

در پرونده هایی که موضوع آنها جرم فالگیری در فضای مجازی است، فالگیرها به راحتی با استفاده از اطلاعاتی که شخص در صفحه خودش گذاشته، با مقداری زیرکی استفاده کرده، و از افراد در مقابل حرفهایی که بیشتر آنها را خود شخص در اختیارش قرارداده، پول های زیادی میگیرند. جرم فالگیری در فضای مجازی، را میتوان یکی از مصادیق جرم کلاهبرداری دانست. چرا که در جرم کلاهبرداری هم، کلاهبردار با اسثفاده از وسایل متقلبانه افراد را فریب میدهد و از آنها مال و پول های هنگفتی می گیرد. فاعل جرم فالگیری  را فالگیر مینامند.

گذری بر جرم فالگیری

از گذشته های دور خرافه پرستی در میان مردم رایج بود. و یکی از دلایل آن، نداشتن اطلاعات  کافی در زمینه های گوناگون بود. با گذر زمان و توسعه علم و تکنولوژی، خرافات تا حدودی کم رنگ شد. اما در این میان افراد سود جویی هم وجود دارند که برای پر کردن جیب خودشان، از احساسات مردم استفاده میکنند. با ورود اینترنت بسیاری ازاتفاق ها و حتی جرمها مجازی شد. یکی از این جرم ها جرم فالگیری در فضای مجازی است. باید بیان کرد که افراد ساده لوح مشتریان اصلی این جرم محسوب میشوند.

نحوی شکایت از جرم فالگیری در فضای مجازی

افرادی که در دام فالگیرها می افتند و پول زیادی را از دست میدهند، چگونه میتوانند شکایت کنند؟ این سوالی است که بسیاری از افرادی که پول زیادی را از دست دادند از خودشان میپرسند. چراکه با علم به این که، بدست آوردن اطلاعات و حرفهایی که میشنوند، خیلی مطمئن و حقیقی نیست. آیا با وجود این امر میتوانند شکایت کنند؟

در پاسخ به سوال مطرح شده اینگونه باید جواب داد، این جرم چون در فضای مجازی ارتکاب یافته است،

۱- در ابتدا باید با پلیس فتا تماس گرفت.

۲- پس از اینکه معلوم شد، (فالگیری در فضای مجازی مشخص شد)، فرد شکایت خود را ثبت میکند.

۳- پرونده در دادسرای ویژه رایانه ای (مقرر دادسرا در منطقه ۳۱ تهران) مطابق قانون رسیدگی میشود.

نکته  لازم به ذکر آن است، زمانی افراد میتوانند شکایت کنند که  به دادگاه ثابت کنند که فریب خوردن و پول زیادی را از دست دادند. در مورد فالگیری سنتی، فرد فریب خورده  می تواند به دادسرای محل وقوع جرم (جرم فالگیری) مراجعه کرده و طرح شکایت کند.

قابل گذشت بودن و غیر قابل گذشت بودن این جرم

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی معین شده است. جرم فالگیری در فضای مجازی با شکایت شاکی آغاز میشود.( این از منظر خصوصی است) سپس دادستان به عنوان مدعی العموم ( به نیابت از سوی عموم مردم) کار رسیدگی و اجرا را ادامه میدهد.چرا که نظم عمومی و آسایش را بر هم می زند. پس به این نتیجه می رسیم که جرم فالگیری چه در فضای مجازی و جه به صورت سنتی( دنیای واقعی) از دسته جرایم غیر قابل گذشت است. یعنی با شکایت شاکی مختومه نمی شود.

مجازات جرم فالگیری در فضای مجازی

مجازات جرم فالگیری در فضای مجازی چیست؟ در پرونده هایی که متهم آنها فالگیران و رمال ها میباشند، که مردم را فریب می دهند، قاضی رسیدگی به این پروندها، متهمین (فالگیران و رمال ها) را با توجه به قوانین کلاهبرداری مجازات میکند. چرا که فالگیران تحصیل مال نامشروع انجام داده اند. حال اگر فالگیران و رمال ها، در کنار این جرم( جرم فالگیری در فضای مجازی) جرم دیگری را مرتکب شده باشند، به مجازات های آن جرم ها نیز محکوم خواهند شد.

قاضی پرونده، اگر جرم فالگیری در قضای مجازی را جزء کلاهبرداری بداند، مرتکبین (فالگیران) را به مجازات حبس ۱ تا ۷ سال و رد مال (پس دادن مال به صاحب اصلی) و جزای نقدی محکوم خواهد کرد. اما اگر جرم را تحصیل مال نامشروع بداند، مرتکبین را به  حبس از ۳ ماه تا ۲ سال ( مجازات درجه ۶) و جزای نقدی معادل ۲برابر مال کسب شدهو همچنین رد مال به صاحب اصلی آن محکوم خواهد کرد.

 این جرم چون در فضای مجازی ارتکاب یافته دادگاه صالح آن، دادسرای ویژه جرایم ریانه ای میباشد که در منطقه ۳۱ تهران واقع شده است. از آنجایی که ارتکاب جرایم نیازمند اثبات میباشد و اثبات جرم در فضای مجازی سخت و گاهی اوقات امکان پذیر نیست، لاجرم برای این دسته از جرایم که در دنیای مجازی (سایبری) ارتکاب میابد، به وکیل متخصص در زمینه جرایم سایبری نیازمند هستیم.