بهترین وکلای مهریه در مشهد

نحوه مطالبه مهریه

نحوه مطالبه مهریه در مشهد بدین صورت است: وکیل مشهد در صورتی که سند ازدواج رسمی باشد ابتدا برای مطالبه مهریه، به دفتر محل ثبت ازدواج مراجعه کرد تا اجراییه صادر نماید و  اجراییه را به صورت سیستمی به اداره ثبت اسناد و املاک مشهد (واحد مهریه) ارسال نماید.

طبق قانون، مهریه هم از طریق دادگاه و هم از طریق ثبت اسناد در صورت داشتن ملک و… قابل به اجرا گذاشتن بود اما چندی است که با بخشنامه ای در سراسر کشور، به اجرا گذاشتن مهریه تنها در ثبت اسناد امکان پذیر است و درخواست اجرای مهریه از طریق دادگاه های خانواده انجام نمی شود.

البته اگر سند ازدواج عادی باشد نیازی به مراجعه به محضر ازدواج و اداره ثبت نیست و می تواند به یکی از دفتر خدمات قضایی مشهد مراجعه و شخصا یا توسط وکیل تقاضای اجرا نمود.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب مهریه را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

مطالبه ی حقوق برابر در ازدواج بهتر از مهریه های سنگین - Sputnik Iran

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت مشهد

مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۷۸، درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی، در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند درخواست می شود.

در این حالت زن یا وکیل مهریه می تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجراییه نماید. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و اجراییه به شوهر ابلاغ و بعد از مضی مهلت قانونی برای پرداخت دین، زوجه می تواند توقیف اموال شوهر را تقاضا نماید یا در صورت عدم دسترسی، ممنوع الخروج شدن وی را از کشور درخواست کند.

وصول مهریه از طریق دادگاه خانواده مشهد

زوجه می تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خودرا مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید. در صوت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می پردازد. بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

دادگاه به دادخواست زوجه رسیدگی می کند؛ در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد، دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد؛ در این صورت مرد موظف می شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را بپردازد. اگر زوج مالی داشته باشد و زوجه بیم آن داشته باشد که تا زمان صدور حکم، زوج آن مال را تضییع کند یا از دسترس خارج کند، از دادگاه می خواهد قرار تامین خواسته صادر کند که در این صورت مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می شود. از مال تامین شده می توان مهریه را وصول کرد، در غیر این صورت عدم پرداخت مهریه ضمانت اجرای کیفری دارد.

مهلت تجدیدنظر خواهی بیست روز است. زوجین ظرف این مدت می توانند به رای دادگاه اعتراض کنند، بعد از اینکه رای دادگاه قطعی شد زوجه می تواند ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی را اعمال کند؛ یعنی، اگر زوج معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند، حبس زوج را درخواست کند؛ اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود دادگاه رأی به تقسیط مهریه می دهد؛

باید توجه داشت که فوت زوج در مطالبه مهریه تاثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر و آنچه به جا گذاشته برداشته می شود. چنانچه زن هم فوت کند مهریه ساقط نمی شود. وکیل دعاوی ارث مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید.