وکیل خیانت در امانت مشهد

خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت هم مثل بسیاری از جرایم مالی دیگر سابقه طولانی دارد و از قدیم در جوامع شایع بوده ، در حقوق مردم با هنوان کلی کلاهبرداری بیان می شده . در حقوق انگلیس جرم مستقلی با عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال دیگری چه اینکه آن مال به مجرم سپرده شده باشد یا اینکه آن را سرقت کرده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب بود ، جرم خیانت در امانت در فقی اسلامی و در آیات متعددی مردم را به رعایت امانت و درستکاری در روابط اجتماعی با همنوع سفارش نموده در روایات هم خیانت در امانت شدیدا مذموم دانسته شده و اما در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ م ۲۴۱ پس از ذکر ارزشیابی که می تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد مجازات این جرم را از ۶ ماه تا ۳ سال حبس تعیین کرده بود . همچنین بیان شده بود که مجرم علاوه بر آن به تادیه غرامت از پنجاه تا پانصد تومان محکوم می شود در نتیجه می توان گفت که مجازاتی که برای این جرم تعیین شده بود بیشتر از مجازات حبس مقرر برای کلاهبرداری ( ۶ ماه تا ۲ سال ) بوده همچنین مواد ۲۳۹و ۲۴۰ ق . م . ع استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و سوء استفاده از سفید مهر را مصداق خیانت در امانت دانسته بود اما جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۶۲ مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۱ قانون مجازات عمومی را فسخ نمود و ماده ۱۱۹ جرم عام خیانت در امانت و مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ به ترتیب جرایم سوء استفاده از ضعف محجورین و سوء استفاده از مهر سفید را موردحکم قرار دادند و با تصویب قانون تعزیرات در سال ۱۳۷۵ ماده ۶۷۴ در مورد جرم عام خیانت در امانت م ۶۷۳ به سوء استفاده از سفید مهر و ماده ۵۹۶ به جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص پرداخته شده در م ۶۷۴ که عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را بیان می کند .

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب خیانت در امانت را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است و همانند جرم کلاهبرداری یک جرم قابل تعزیر به حساب می آید . جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است اما حقوقدا نان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) ، خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین و به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند .

خیانت در امانت با توجه به لطمه ای که به اعتماد عمومی وارد می کند و بنا به مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی از جمله جرائم غیر قابل گذشت تلقی می گردد و جنبه ی عمومی جرم بر جنبه ی خصوصی آن غالب است. از این رو با رضایت شاکی رسیدگی به جرم متوقف نمی شود و رضایت و گذشت شاکی صرفا می تواند از جهات تخفیف مجازات به شمار آید .

مجازات جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ی ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ، حبس از شش ماه تا سه سال است که با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری ، جرم تعزیری درجه ۵ است .

دادگاه می تواند مطابق ماده ی ۲۳ ق . م . ۱ فردی را که برای او مجازات تعزیری از درجه ی شش تا در جه ی یک تعیین کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی این ماده محکوم کند.

اگر کارمند دولت مرتکب خیانت در امانت در اموالی که به او سپرده شده است شود ، عمل ارتکابی اختلاس است و در قانون تشدید مجازات مرکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مورد اشاره قرار گرفته است و در این قانون مجازات لازم پیش بینی شده است . بنابراین اختلاس هم نوعی خیانت در امانت به شمار می رود با این تفاوت که مرتکب از کارمندان قوای سه گانه و یا وابستگان مربوطه است. البته اگر افرادی که مستخدم دولت نیستند ولی با کارمندان دولت مشترکا مرتکب جرم مذکور شده باشند به مجازات قانونی اختلاس محکوم می شوند همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات ، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است . در واقع هرگونه سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر مشمول این ماده قرار می گیرد .یعنی حتی کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی بر روی سفید امضاء یا ایجاد مشکلات عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضا می تواند موجب تحقق جرم موضوع ماده ۶۷۳ گردد . البته نباید در این خصوص تفسیر موسع را به کار گرفت و دامنه ی شمول جرم را بالا برد بلکه با توجه به پیشینه ی ماده و تفسیر به نفع متهم مصادیق سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را به صورت مضیق در نظر گرفت .