وکیل دعاوی ملکی و ثبتی در مشهد

دعاوی ملکی

منظور از دعاوی ملکی یا دعاوی راجع به املاک دعاوی و اموری است که در آن موضوع خواسته یک ملک بوده و یا منشأ اختلافات طرفین ناشی از یک ملک یا مال غیر منقول است اعم از زمین، آپارتمان، مغازه، عمارت، خانه دربستی، باغ و امثال اینها. دعاوی ملکی به لحاظ ماهیت به سه نوع دعاوی زیر تقسیم می شود:

دعاوی ملکی حقوقی
دعاوی ملکی ثبتی
دعاوی ملکی کیفری

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب دعاوی ملکی و ثبتی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

دعاوی ملکی و ثبتی در مشهد
دعاوی ملکی و ثبتی در مشهد

دعاوی حقوقی ملکی به چند دسته تقسیم می شوند؟

این دعاوی به دسته های ذیل تقسیم میشود.

دعوای الزام به تنظیم سند ، الزام به اخذ پایان کار، الزام به ایفای تعهدات ، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ، و تخلیه املاک تجاری و مسکونی و مطالبه سر قفلی و حق کسب و پیشه ، تجویز انتقال منافع و…

یکی از دعاوی ملکی ، دعوای بین شرکای یک ملک است یعنی اگر یک ملک بین چند نفر شریک بدون تعیین سهم هریک از آنها مالک زره زره آ شناخته شوند آن مال بین آنها مشترک است واگر به رضایت یکدیگر حدود و مشخصات آن را تعیین کنند سهم هر یک مفروز است و اگر در تعیین سهام با یکدیگر به توافق نرسند باید در دادگاه رسیدگی شود .

دعاوی ملکی علاوه بر دعاوی مدنی و حقوقی می تواند منجر به طرح دعوای کیفری شود.

اگر شخصی ملک دیگری را بدون اذن و اجازه مالک منتقل کند  انتقال دهنده مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است و اگر به موجب سند رسمی باشد هم مرتکب جرم انتقال مال غیر و هم جاعل در اسناد رسمی شده است.

یکی دیگر از شایع ترین دعاوی ملکی ، دعوای تصرف است یعنی شخصی غیر از مالک ، متصرف ملک دیگری است و بر تصرف خود در ملک استناد و خود را مالک میداند که مالک اصلی ملک با طرح دعوای تصرف عدوانی می تواند متصرف را اگر تصرف آن مشروع نباشد از ملک خارج کند.

بنابراین دعاوی ملکی یکی از شایعترین دعاوی است که امروزه بیشترین پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری را به خود اختصاص داده است.

انواع دعاوی مهم ملکی

در ادامه انواع دعاوی ملکی در نظام حقوقی ایران ارائه می شود. بدیهی است برخی از این دعاوی حقوقی، برخی ثبتی و برخی نیز از نوع دعاوی ملکی کیفری خواهند بود. از سوی دیگر بعضی از این دعاوی به دلیل ماهیت ارتباط دو طرف از جنس دعوای مالک و مستاجر خواهند بود .

اول- دعوی الزام به فک رهن

در صورتی که ملک شخصی به مناسبتی در رهن قرار گرفته باشد و پس از مدتی علت رهن قرار گرفتن ملک برطرف شده باشد، رهن‌گیرنده ملزم به فک رهن است. اما اگر رهن گیرنده نسبت به خارج نمودن ملک از رهن اقدام ننماید، صاحب ملک می‌تواند نسبت به تقدیم دادخواست الزام به فک رهن اقدام کند.

دوم- دعوی فروش مال مشاع

در صورت اختلاف میان مالکین ملک مشاع، هر یک از شرکا می‌توانند جهت تعیین تکلیف ملک مشاعی خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مراجعه نماید و درخواستی پیرامون افراز ملک مشاعی ارائه نماید. اداره مذکور، با ارجاع موضوع به کارشناسان ثبتی و استعلامات مورد نیاز، امکان افراز و یا عدم افراز ملک را بررسی می‌نماید.

سوم- دعوی خلع ید

دعوای خلع ید در مواردی مطرح می شود که مالک یک مال غیرمنقول (غیرقابل انتقال) با تصرف غیرقانونی ملک خود توسط شخصی مواجه می‌شود و از دادگاه تقاضای رفع تصرف غیرمجاز متصرف را دارد، به صورتی که ملک او را از دست متصرف خارج نموده و تحویل او بدهند.