بهترین وکیل حقوقی در مشهد

کلیه خدمات حقوقی زیر نظر بهترین وکیل دادگستری در مشهد

 برای هر فردی ممکن است  مشکلات حقوقی پیش بیاید.که باید از طریق مراجع قانونی فیصله پذیرد .

منظور از حقوق خصوصی گستره عظیمی

  • از دعاوی مالی ،
  • ،انواع الزام به تنظیم  سند رسمی
  • و انواع مطالبه طلب اعم از چک و سفته
  • و نیز خسارات قراردادی
  • یا غیر قراردادی ضمانت قهری

را شامل میگردد میباشد .آیین دادرسی مدنی به عنوان مشعل طرح دعوی که رعایت آن در روند رسیدگی حقوقی الزامی میباشد نیز خود قانونی است که آگاهی زیادی را میطلبد.

از این رو برای اکثر مراجعه کنندگان به دادگاه  که دانشی در زمینه حقوقی ندارد،اشراف بر این پیچیدگی ها بسیار مشکل است.و گاهی با یک استفاده نادرست از یک ماده قانونی ایراداتی جبران ناپذیر را به پرونده خود در روند رسیدگی حقوقی وارد میسازند .ممکن است طرح یک دعوی حقوقی توسط بهترین وکیل حقوقی مشهد از نظر مردم و یا بهترین وکیل مشهد به نظر مردم کاری آسان جلوه کند .

اما آیا واقعا اینگونه است؟؟

آیا این سادگی و آسان نویسی متن دادخواست ،جهت تشحیز ذهن و ارجاع مفهوم مورد خواسته به قاضی رسیدگی کننده به پرونده حقوقی نمیباشد؟؟این جلوه بیرونی نمادی از حقیقت پر مغز دقت در بند ، بند یک دادخواست حقوقی با پیچیدگیهای بسیار دقیق به خود میباشد.و از بعدی دیگر، اگر افراد بدون حضور وکیل حقوقی مشهد مبادرت به طرح دعوی حقوقی نمایند،پس به همین دلیل این احتمال مبرهن است که ممکن است موجبات رد دعوی یا حکم به ابطال دعوییا حکم به ابطال دادخواست و یا قرار رد دادخواست بدوییا قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی بدوی آنها بر این مبنا صادر شودو باعث تضییع حقوق قانونی خود گردند .

وکیل دادگستری در مشهد

بنابراین در فرایند رسیدگی به پرونده ها در دادگاه  لزوم بهره بردن از حضور وکیل حقوقی خوبو با تجربه ، دلسوز ،استاد کار و کارآزموده با سابقه درخشان در مشهدکه بر قوانین حاکم بر دادرسی در محاکم و نیز رویه وعرف مراجع قضایی  ایران مسلط باشدیکی از چندین شرط پیروزی و موفقیت شما در پرونده حقوقی خودتان در دادگاه میباشد.

ماهرترین و بهترین وکیل حقوقی مشهد کیست؟

بهترین وکیل حقوقی مشهد شخصی است که:به نیابت از موکل خود می تواند اختیارات قانونی او را در دست بگیرد.برای وی بهترین اقدامات قضایی و قانونی را بنماید .و در پایان پرونده ، موکل به همراه بهترین وکیل حقوقی مشهد بهترین نتیجه مطلوب را کسب نماید .اینها مشخصات وکیل استاد کار مشهد میباشد .
موارد عینی پرونده های بهترین وکیل حقوقی و ملکی مشهد شامل چه دعاوی میشود؟

 بهترین وکیل ملکیمشهد، به وکیلی گفته می شود که :در حوزه دعاوی ملکی در مشهد تخصص دارد.دعاوی ملکی در مشهد عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی است که به نوعی به موضوع ارتباط بیناموال غیر منقول و انسان مربوط می شوند.اموال غیر منقول به اموالی گفته می شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند.و در یک تقسیم بندی شامل املاک و اراضی می باشند.و در تقسیم بندی دیگر می توان اراضی را به اراضی داخل محدوده شهری و خارج محدوده شهری تقسیم بندی کرد.و در تقسیمی دیگری املاک را می توان به املاک تجاری و مسکونی منفک کرد.لذا دعاوی مختلفی در رابطه با تقسیم فوق مطرح می شود.که تمام این دعاوی در حوزه کاری  بهترین وکیل ملکی مشهد است.

 

دعاوی مربوط به امور ملکی که توسط  وکیل ممتاز و قدر و کارکشته حقوقی و ملکی مشهد انجام میشود کدامند؟

از جمله این دعاوی می توان به:

  • تنظیم سند رسمی
  • اخذ پایان کار ،
  • خلع ید
  • تقسیم و افراز املاک مشاع تا دعاوی کیفری مثل فروش مال غیر
  • جعل سند، تصرف عدوانی و …

همه این موضوعات در دایره دعاوی ملکی و حوزه کاری بهترین وکیل ملکی و حقوقی مشهد قرار می گیرد.

وکیل ملکی  خوب در مشهد چگونه تفاوت افراز و تقسیم را تحلیل میکند ؟

ممکن است یک نفر مالک زمین بزرگی باشدو قصد تفکیک زمین و تقسیم آن به قطعاتکوچکتر را داشته باشدولی برای اینکه مالکی بتواند زمین را افراز کند باید چند شریک وجود داشته باشند و نمیتوان گفت که مثلا زمینی که یک مالک دارد قصد افراز زمین را دارد.در تقسیم نامه های زمین و یا املاک،مالک بیش از یک نفر است و ممکن استیکی از شرکا سهم بیشتری داشته باشدو نوعی صلح بین شرکا انجام شود.تفکیک و افراز را برای شما توضیح دادیم.تقسیم نیز اعم از تفکیکو افراز میباشد و هردوی آنها را شامل میشود.

تفاوتهای افراز و تفکیک از دیدگاه وکیل خوب امور ملکی در مشهد چیست؟

در تفکیک حالت اشاعه ضروری نیست یعنی ممکن است فقط یک مالکقصد تفکیک داشته باشد.ولی افراز باید چند مالک وجود داشته باشدتفکیک با رضایت مالک یا مالکان زمین انجام میشود .ولی افراز در صورتیاست که بین مالکان توافق وجود نداشته باشد.تفکیک فقط تقسیم ملک است .ولی افراز، تقسیم ملک همراه باتعیین سهم هر یک از مالکین میباشد.اگر در حین تفکیک، هر یک از شرکا اعتراض داشته باشند،بقیه عملیات تفکیک انجام نخواهد شد.ولی افراز به این صورت نمیباشد وبعد از اعتراض نیز افراز انجام خواهد شد.

بهترین وکیل حقوقی مشهد

اگر تفکیک و افراز ملک مشاعی توسط بهترین و خبره ترین وکیل امور ملکی مشهد انجام شود چه مزایایی دارد؟

۱.مدت زمانی که ملک افراز و یا تفکیک میشود کمتر است.۲.نیازی به حضور مالک در اداره ثبت اسناد نخواهد بود.اگر ملک غیر قابل افراز هم باشد نیاز به حضور مالک در دادگاه نمیباشد.۳.وکیل میتواند ضمن حضور در اداره ثبت مشخص کند که ملک قابل افراز است یا خیر.۴.وکیل میتواند سهم موکل خود را بعد از تفکیک به فروش برساند.۵.تمامی شرکا که مالک ملک مشاع میباشند میتوانند بدون حضور خودو در صورتیکه توافق کنند یک وکیل بگیرند تا برای تفکیک ملک و یا افراز ملک اقدام کند.

بهترین وکیل حقوقی و چک در مشهد در خصوص چک برگشتی چه راهکاری دارد؟

شما اکنون در حال مطالعه راهکار بهترین وکیل چک برگشتی در مشهد هستید.هنگامی که چک به دلیل عدم موجودی صاحب حساب چک برگشت میشودبه شما گواهی عدم کفایت وجه داده میشود ،حال بایستی به بهترین وکیل چک در مشهد مراجعه کنید.در اینجا بهترین وکیل چک در مشهد، با تخصص ۵ساله و با تجربیات خود،بهترین راهکار حقوقی یا کیفری را در اختیار شما عزیزان قرار میدهد .چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند،تمام یا مقداری از پول خود را که در بانک  دارد، بگیرد یا به شخص دیگری بدهدمدت زمان شکایت کیفری چک چقدر میباشد؟

آیا میتوان چک ضمانتی را از طریق شکایت کیفری وصول کرد؟

اگر وصول چک توسط وکیل انجام شود چه مزایایی خواهد داشت؟

در صورتیکه ده سال از تاریخ چک بگذرد آیا میتوان آن را وصول کرد؟

آیا کارفرما میتواند بدون دلیل موجه چک تضمینی که از کارگر گرفته است را وصول کند؟

آیا اگر چک وعده دار باشد و اثبات شود قبلا صادر شده است میتوان شکایت کیفری کرد؟

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیلهپرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفتهیا ماه یا سال آینده صادر شود،صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد، زیرا این چک حقوقی است.صدور چک بدون وعده، بسیار کم پیش میاید و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگانآن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند،در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستنداما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرایا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار (مدت دار) صادر شده است نیستند.بیشتر مردم تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده و بی‌ارزش است.در حالیکه این‌گونه نیست .و در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست.ولی میتوانند وجه چک را وصول نمایند و به حق خود برسند.زمانیکه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت‌ نویسی شده است، متوجه شود که،در حسابصاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند.ابتدا باید، چک را برگشت بزند .و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل مشخصات چک و صادرکننده آن و علت پرداخت نشدنچک استرا به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند،تا بتواند مراحل بعدی شکایت را ضمن مراجعه به وکیل انجام دهد.اگر وصول چک توسط وکیل انجام شود چه مزایایی خواهد داشت؟

مدت زمان صدور حکم علیه صادرکننده چک کمتر میباشد.نیازی به حضور شاکی یا خوهان در دادگاه نخواهد بود.در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند سریعا آنها را توقیف کند.وکیل میتواند برای جبران ضرر و زیان موکل و خسارت تاخیر، دادخواست جداگانه تنظیم کند.در صورتیکه چک جنبه کیفری داشته باشد وکیل میتواند حکم جلب صادرکننده را بگیرد

سوالات چک و پاسخ توسط بهترین و خبره ترین وکیل چک در مشهد

در صورتیکه ده سال از تاریخ چک بگذرد آیا میتوان آن را وصول کرد؟

بله مرور زمان نخواهد داشت و در هر زمانی میتوان برای وصول چک اقدام کرد.در صورتیکه ۵ ماه از تاریخ صدور چک گذشته باشد میتوان برای شکایت کیفری چک اقدام کرد؟

بله برای شکایت کیفری چک شش ماه از تاریخ صدور چک و شش ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت میتوان اقدام کرد.آیا اگر چک وعده دار باشد و اثبات شود قبلا صادر شده است میتوان شکایت کیفری کرد؟

خیر در صورتیکه چک وعده دار باشد فقط میتوانید برای وصول چک از طریق حقوقی اقدام کنید.آیا میتوان چک ضمانتی را از طریق شکایت کیفری وصول کرد؟

خیر در صورتیکه چک بابت ضمانت داده شده باشد فقط از طریق حقوقی قابل وصول است.اگر چک سفید امضا باشد میتوان ضمن تکمیل آن را وصول کرد؟

بله دادن چک سفید امضا به معنای آنست که شما میتوانید مبلغ و تاریخ چک را تکمیل کرده و برای وصول آن اقدام کنید.
آیا کارفرما میتواند بدون دلیل موجه چک تضمینی که از کارگر گرفته است را وصول کند؟

خیر اولا این کار خیانت در امانت است.ثانیا در صورتیکه کارگر از تعهدات خود سرپیچی کند،کارفرما فقط از طریق حقوقی میتواند برای وصول چک اقدام کند.مدت زمان شکایت کیفری چک چقدر میباشد؟

حداکثر شش ماه از تاریخ صدور چک باید چک برگشت بخورد.و شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت فرصت برای شکایت میباشد.لذا بعد از این موعد فقط از طریق حقوقی میتوان اقدام کرد.در صورتیکه چکی برگشت بخورد برای وصول آن چه باید کرد؟

بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت میتوان از طریق اجرای ثبت اموال صادرکننده را توقیف کرد و یا از طریق دادگاه حسابهای بانکی دیگر ایشان را مسدود کرد