جریمه سنگین بدحجابی در مشهد!!!!

دادستان عمومي و انقلاب مشهد گفت: با‌نوان بد‌حجاب تا سقف يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان جريمه مي‌شوند.

 بدحجابي به موجب قانون جرم است و مقابله با آن ظرافت خاصي را مي‌طلبد.

دادستان مشهد با بيان اينكه برخي اماكن عمومي نيز وجود دارند كه وضعيتشان در اين ارتباط به هم ريخته است، اظهار داشت: در برخي داروخانه‌ها به چشم مي‌خورد كه در قسمت فروش لوازم آرايش بانواني هستند كه حجاب مناسبي نداشته و گويا با آرايش نابجا به ‌نوعي تبليغات آن لوازم را مي‌كنند كه به دليل رعايت حرمت جامعه داروخانه‌داران به نظام پزشكي اطلاع داده شد و قرار شد كه نماينده صنف داروخانه‌داران، اين مستندات را ببينند و به آن افراد تذكر دهند تا اگر رعايت نكردند ضابطين آنها را دستگير كنند.

وي ادامه داد: دو هفته از اين ماجرا مي‌گذرد اما هنوز نمايندگان صنف نيامده‌اند و بنا داريم ضابطين و اداره اماكن مراجعه كرده و با افرادي خاطي برخورد قانوني شود؛ اين صرف داروخانه‌ها نبوده و تمام آژانس‌هاي مسافرتي، بنگاه‌هاي املاك و … را نيز كه وضعيت حجاب زننده داشته باشند، شامل مي‌شود.

وي گفت: شعبه ويژه‌اي در يكي از مجتمع‌هاي قضايي ما براي اين منظور ايجاد شده كه پرونده‌هاي بد‌حجابي به آن ارجاع داده مي‌شود.

ذوقي با اشاره به اينكه در گذشته مجازات بد‌حجابي ۵۰ هزار تومان جريمه نقدي و دو ماه حبس بوده كه مي‌توانستند با مبلغ كمي حبس را به جريمه نقدي مبدل كنند، گفت: از ابتداي امسال بر اساس تعرفه‌هاي ماده ۳ وصول برخي درآمدهاي دولت اين رقم به يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان افزايش يافت.

وي ادامه داد: طي دو هفته گذشته ما چندين مورد جريمه ۵۰۰ هزار توماني و دو مورد جريمه يك ميليون توماني را در زمينه بد‌حجابي‌ شاهد بوديم.

دادستان مشهد يادآور شد: اگر آقايي نيز برخلاف عفت عمومي رفتار كند او نيز مشمول اين جريمه خواهد بود.

ذوقي در ارتباط با توهين به مأموران حين انجام وظيفه نيز گفت: در صورت توهين افراد بد‌حجاب و … به مأمور در حين انجام وظيفه، علاوه بر جريمه نقدي بر اساس قانون به شش ماه حبس نيز محكوم مي‌شود.