هزینه طلاق در مشهد

هنگا‌می که زن و مردی تصمیم به جدایی توافقی می‌گیرند دیگر نیاز به ارائه دلایل محکمه پسند و ارائه ادله به قاضی و دادگاه ندارند، این نوع از طلاق فقط بر اساس توافق بین زوجین صورت می‌گیرد. فرض بر این است که زن و مرد در این نوع از طلاق با توجه به شرایط و مشکلاتی که در خانواده دارند به این نتیجه ‌می‌رسند که دیگر نمی‌توانند تحت هیچ شرایطی با هم زندگی کنند و در مورد جدایی و شرایط آن به توافق ‌می‌رسند. این شرایط ممکن است در خصوص مهریه، نفقه، استرداد جهیزیه و طلاها و هدایا و یا حضانت فرزندان و مسائلی از این قبیل است.

برای قدم گذاشتن در مسیر طلاق از نوع توافقی آن اولین مرحله ثبت دادخواست است. بعد از این مرحله دادگاه مصالحه برای رسیدگی به این درخواست تعیین ‌می‌شود. بعد از مشخص شدن تعیین دادگاه و شعبه، تاریخ و ساعت جلسه دادرسی این اطلاعات به زوجین به صورت پیامکی یا نامه ارسال خواهد شد.

برای این که جلسه دادگاه حالت رسمی داشته باشد حضور زن و مرد یا وکلای رسمی ‌آنها الزا‌می ‌است و درخواست طلاق و صدور گواهی عدم سازش طرفین به قاضی داده ‌می‌شود. پس از این مرحله قاضی زوجین را به داوری ارجاع ‌می‌دهد.

سپس هریک از طرفین باید یک نفر از آشنایان خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند، در غیر این صورت دادگاه برای هر کدام داور انتخاب خواهد کرد. شرایط داور از نظر رسمی باید دارا بودن حداقل ۴۰ سال سن، تاهل، امین و مورد اعتماد بودن، مسلمان و حسن شهرت او محرز شود. در ابتدا وظیفه داوران ایجاد صلح و برقراری سازش بین طرفین و حل مشکل است در صورتی که موفق به این امر نشوند گزارش به صورت نظر کارشناسی به دادگاه اعلام شده و بعد از وصول آن توسط دادگاه، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد.

 

هزینه طلاق در مشهد شامل:

۱. انجام مشاوره طلاق

۲. ثبت دادخواست طلاق در مشهد از طریق دفاتر خدمات قضایی

۳. ثبت طلاق در محضر

پزداخت تمام هزینه های دادرسی حتی در صورت داشتن وکیل، برعهده موکل هست.

حق الوکاله وکیل طلاق در مشهد

حق الوکاله وکیل در مشهد در مواردی مطابق تعرفه و در مواردی نیز بر اساس توافق طرفین است، که مبلغ حق الوکاله وکیل طلاق در مشهد با توجه به اینکه طلاق از طرف زوج باشد یا زوجه، توافقی باشد یا خیر، همچنین شرایط زوجه ، نحوه توافقات آن ها و اینکه آیا وکیل صرفا امور مربوط به اخذ گواهی عدم امکان سازش را انجام دهد یا اجرای صیغه طلاق در دفاتر ثبت طلاق را نیز انجام دهد با هم فرق می کند.

 حق الوکاله وکیل طلاق در مشهد

با داشتن حق طلاق  شامل هزینه مشاوره، دادخواست طلاق توافقی و  ثبت محضر می باشد. در وکالت حق طلاق، برای اینکه زوجه بتواند طلاق خود را بگیرد، باید یک وکیل خانواده در مشهد دادگستری بعنوان وکیل مع الواسطه زوج انتخاب نماید

اگر خود زوجه نیز نخواهد در پروسه طلاق توافقی حاضر شود می تواند یک وکیل طلاق توافقی در مشهد دیگر نیز برای خود انتخاب نماید که در اینصورت باید حق الوکاله دو نفر وکیل را پرداخت نماید.

به طور کلی مبلغی که موکل به عنوان حق الوکاله پرداخت می کند، با توجه نوع طلاق، مکان و مدت زمان انجام طلاق باهم فرق می کند