‌آیا مزاحمت خیابانی و متلک‌پراکنی به بانوان جرم است؟

قانون گذار ایران جرم ایجاد مزاحمت و متلک پراکنی نسبت به بانوان در اماکن عمومی یا معابر را به عنوان یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی و روان اشخاص، به طور مستقل در قوانین جزایی قابل تعقیب و مجازات اعلام کرده است.
مزاحمت خیابانی برای بانوان چه حکمی دارد؟
معمولا جرائم مربوط به مزاحمت خیابانی هیچگاه به طرح شکایت از سوی قربانی منتهی نمی شوند از این رو ، با رفع مزاحمت، این موضوع از طریق طرح شکایت کیفری فاش نخواهد شد اما در صورت شکایت ، با متهم مزاحمت خیابانی برای بانوان برخورد قضایی خواهد شد.
محل وقوع جرم مزاحمت خیابانی برای بانوان و کودکان اماکن عمومی و معابر هستند که شامل کوچه ها ، خیابان ها ، نمایشگاه ها، ادارات دولتی ، بازار ، میدان ها ، اتوبان ها و … می باشند و حضور یا عدم حضور شاهد برای تحقق جرم مزاحمت خیابانی شرط نخواهد بود.
توهین و مزاحمت در اماکن خصوصی مانند منزل به صورت علنی و با حضور شاهد شامل ماده قانون مجازات کننده مزاحمت خیابانی نخواهد بود.
جرم مزاحمت خیابانی برای بانوان و کودکان از جمله جرائم عمدی است که به دلیل آسیب پذیری بالای آنان ، حساسیت بیشتری بر روی آن وجود دارد.
در جرم مزاحمت خیابانی برای بانوان و کودکان ، وقوع عمل توهین آمیز یا ایجاد مزاحمت، وجود قصد مجرمانه را مفروض خواهد کرد لذا به اثبات جرم نیازی نخواهد بود مگر اینکه خلاف آن توسط متهم اثبات شود که در این صورت مسئولیت کیفری شامل متهم نخواهد شد.
مزاحمت خیابانی برای کودکان و بانوان، به شکل تعرض و ارتکاب عمل توهین آمیز نسبت به آنان در معابر و اماکن عمومی رخ می دهد.
معیار و ضابطه ی تشخیص رفتار توهین آمیز در عمل مزاحمت خیابانی، عرف و عادت رایج در محل وقوع مزاحمت خیابانی خواهد بود و دادگاه مطابق با آن حکم صادر خواهد کرد.
حکم مجازات مزاحمت خیابانی(وکیل مشهد)
بر اساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده است ، هر فردی که در اماکن عمومی یا معابر ، مزاحم کودکان و بانوان گردد و با الفاظ و حرکاتی خلاف شئون به آنان توهین نماید، به دو تا شش ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد ، لذا با توجه به مفاد این قانون می توان دریافت که توهین و اهانت به مردان در معابر عمومی مشمول حکم این ماده نخواهد شد.