نحوه شکایت از شرکت تیپاکس

تیپاکس، یک سرویس پستی خصوصی است که خدمات پستی از جمله حمل و نقل و ارسال کالا و محصولات مختلف را در داخل ایران و هم به صورت بین المللی انجام میدهد.

شرکت تیپاکس امروزه شعبات زیادی در اکثر شهرهای ایران دارد و هر نمایندگی، محدوده وسیعی از حوزه نمایندگی خود را تحت پوشش خدمات پستی خود قرار میدهد.

این شرکت متعهد شده است تا تمامی مرسولات را بیمه نماید؛ در اسرع وقت و در زمان مقرر به مقصد رسانده و بسته های پستی را بدون آسیب تحویل نماید.

برای ارسال بسته های خود به وسیله شرکت تیپاکس، دو روش در نظر گرفته شده است:

  1. مراجعه حضوری به نزدیکترین نمایندگی تیپاکس
  2. تماس با شعبه، درخواست جهت مراجعه آنها و تحویل گرفتن بسته از شما

تخلفات تیپاکس(وکیل مشهد)

تخلفات تیپاکستخلف های یک شرکتی حمل و نقل مثل تیپاکس بیشتر ممکن است ناشی از دیر رسیدن یا تاخیر کالا باشد یا اینکه ناشی از عیبی باشد که در کالا به وجود آمده است.

 در سایت خود تیپاکس محلی برای شکایت در نظر گرفته شده است.

  1. اگر مشکل شما در بسته دیر رسیدن کالا است می توانید از طرق مختلفی گه پیش بینی شده است آن را پیگیری کنید در سایت تیپاکس یا اینکه با تلفن های مربوطه تماس بگیرید و از جریان ارسال مرسوله خود با خبر بشوید.
  2. اگر مشکل شما دیر رسیدن نیست اما در شکل بیرونی بسته آسیبی دیده می شود ابتدا و قبل از اینکه امضا کنید بسته را باز کنید تا از سلامت آن باخبر بشوید حال اگر درون بسته کالا هم آسیب دیده بود آن را تحویل نگیرید و بعد می توانید از طرق تماس با نمایندگی شهر خود خسارت را پیگیری کنید.

شکایت در دادگاه از شرکت تیپاکس(وکیل مشهد)

ممکن است شکایت و درخواست شما از طریق محل هایی که خود شرکت در نظر گرفته شده به سرانجام نرسد که این نیز امری محتمل است.

زیرا آنچه ظاهر است خود شرکت در مقام داوری بر می آید اما از طرفی که خود او نیز یکی از طرفین است جانبداری رعایت نخواهد شد لذا می توان از دادگاه یا شورای حل اختلاف شکایت کرد به این ترتیب که اگر کالای شما تا ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد می توانید از شورای حل اختلاف شهری که نمایندگی آن شرکت در شهر شماست پیگیری کنید.

و خسارات عیب و تلف شدن آن را مطالبه کنید و اگر آن کالا بیش از ۲۰ میلیون تومان است باید از طریق دادخواست آن را از دادگاه مطالبه کنید.

 


شکایت در دادگاه از شرکت تیپاکس

تامین دلیل از تخلف شرکت تیپاکس(وکیل مشهد)

به نظر می رسد که قبل از شکایت از دادگاه یا شورا بسته معیوب را اگر تحویل گرفته اید تامین دلیل کنید که تامین دلیل در هر حال در صلاحیت شورای حل اختلاف است خود تامین دلیل یعنی صورت برداری از ادله به این معنا که برای مثال شما لب تاپی ناقص و معیوب را تحویل گرفته اید آن را تامین دلیل می کنید که اگر بعد آن را تعمیر کردید این شرکت در مقام دفاع نگوید لب تاپ سالم است زیرا لب تاپ از ابتدا معیوب بوده و شما آن را تعمیر کرده اید.

در نظر داشته باشیم که شرکت تیپاکس دولتی محسوب نمی شود که بگوییم در صلاحیت شورا یا دادگاه نخواهد بود. زیرا این شرکت، شرکتی خصوصی به حساب می آید.


شکایت از توهین کارمند شرکت تیپاکس(وکیل مشهد)

ممکن است از بابت تاخیر در دریافت کالا کارمند را سرزنش کرده و با توهین از جانب این شخص مواجه شوید باید گفت توهین این شخص جرم محسوب می شود و شما می توانید از طریق دادگاه کیفری آن را پیگیری کنید و با مراجعه ب دادسرای آن محل روال کار را پیگیری کنید اگر توهین آنجا شده مشمول قذف نباشد ذیل ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات خلاصه می شود.

 مجازات جرم توهین در قانون جدید

قبل از سال ۹۹ جرم توهین هم مجازات شلاق را داشت و هم مجازات جزای نقدی را اما با تصویب قانون کلاهش مجازات حبس تعزیری این ماده م اصلاح شد و قانون گذار به جزای نقدی بسنده کرده است آن هم به میزان ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان‌.

 طبق این ماده:

ماده ۶۰۸ (اصلاحی سال ۱۳۹۹) – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات جزای نقدی درجه شش (بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) خواهد بود.

 

شکایت از ضرب و جرح کارمند شرکت تیپاکس

ممکن است در اثر مجادله با کارمند شرکت این مجادله منجر به عصبانیت زیاد و ضرب و جرح شود در این خصوص این امر هم جنبه کیفری دارد و کسی که از این طریق آسیب دیده می تواند با شکایت به دادسرا از آن فرد شکایت کند و در صورت درخواست وی دیه هم برای او تعلق می گیرد.

 ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مواردی را در این زمینه پیش بینی کرده است:

ماده ۶۱۴ (اصلاحی سال ۱۳۹۹) – هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس تعزیری درجه شش (شش ماه تا دو سال) محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

 


شکایت از ضرب و جرح کارمند شرکت تیپاکس

شکایت خیانت در امانت از شرکت تیپاکس

شکایت خیانت در امانت مکن است علیه شخص حقیقی طرح شود یا علیه شخص حقوقی فرض کنید بسته ارسالی شما چیزی کسر شده است یا اصلا ان را به شما تحویل نمی دهند در این صورت شما می توانید علیه این شرکت در دادگاه کیفی طرح دعوای خیانت در امانت مطرح کنید.

 مجازات جرم خیانت در امانت در قانون جدید

 ماده ۶۷۴: هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته ‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌ هر کار با اجرت ‌یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او ‌بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

طبق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۹، مجازات حبس ماده فوق به نصف تقلیل می‌یابد.

 


شکایت خیانت در امانت از شرکت تیپاکس

نتیجه گیری

تخلفات شرکتی مثل تیپاکس ممکن است بیشتر ناظر به معیوب بودن و یا تاخیر در تسلیم کالا باشد این شرکت خود راه های ارتباطی برای طرح این شکایت در نظر گرفته است در سایت مخصوص خود اما اگر شما احساس می کنید از این طبق به نتیجه ای نمی رسید می توانید در شورای حل اختلاف یا دادگاه طرح دعوا کنید که تفصیل ین امر در بالا گذشت.