شرایط سلب حضانت از مادر(وکیل طلاق مشهد)

در حضانت فرزندان، فارغ از جنسیت آن ها، تا سن ۷ سالگی، مادر، اولویت دارد و پس از آن نیز همچنان، از حق ملاقات برخوردار خواهد بود. در مواردی، به علت عدم صلاحیت مادر، دعوای سلب حضانت، برای پس گرفتن فرزند، مطرح می شود. شرایط سلب حضانت فرزند از مادر، ازدواج مجدد وی، جنون یا هر موضوع دیگری است که مصلحت فرزند را تهدید کند.

حضانت مادر

به موجب قانون مدنی ، حضانت فرزندان اعم از فرزند پسر و یا فرزند دختر تا سن هفت سالگی بر عهده مادر قرار گرفته است . بعد از سن هفت سالگی ، حضانت فرزند تا رسیدن به سن بلوغ بر عهده پدر قرار خواهد گرفت . سن بلوغ در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری می باشد . بعد از رسیدن کودک به سن بلوغ هم خود طفل قادر است انتخاب کند که می خواهد با کدامیک از والدینش زندگی کند . بعلاوه اینکه مطابق قانون مدنی ، در صورتی که پدر طفل فوت کند ، حضانت با مادر وی خواهد بود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حضانت مادر کلیک کنید .

شرایط سلب حضانت فرزند

بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ، ” هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند ” . در ادامه برخی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین بیان شده است که بر اساس آن سلب حضانت از پدر و همچنین سلب حضانت از مادر امکانپذیر است :

– اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار ؛

– اشتهار به فساد اخلاق و فحشا ؛

– ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشک قانونی ؛

– سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء ، تکدی گری و قاچاق ؛

– تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف ؛ و سایر مواردی از این قبیل که در صورت اثبات آن به دادگاه می توان حضانت را از مادر سلب کرد .

نکته مهمی که در خصوص شرایط سلب حضانت فرزند از مادر وجود دارد آن است که مصادیق ذکر شده انحصاری نیستند ، یعنی هر مسئله ای که مصلحت طفل را به خطر بیندازد ممکن است که سبب سلب حضانت از مادر گردد .

نمونه دادخواست و لایحه سلب حضانت از مادر

ریاست محترم دادگاه خانواده ؛

با سلام ،

احترما به استحضار می رسانم که اینجانب ………… فرزند …………… به شماره شناسنامه در تاریخ …………. در دفتر رسمی ازدواج و طلاق به شماره ثبت …… با خانم ………….. فرزند …………. عقد نکاح دایم نمودیم که ثمره عقد نکاح دایم و زندگی مشترک با مشارالیه ، فرزند دختر/ پسر به نام ……….. بود . با توجه به اینکه بعد از صدور حکم طلاق / یا تعیین مسکن جداگانه به حکم دادگاه ، حضانت فرزند مشترک ما با خانم ……………. تعیین گردیده است، ایشان با اعتیاد / کتک زدن خارج از حد متعارف / فساد اخلاقی / بیماری روانی / سوء استفاده از طفل صلاحیت لازم برای نگهداری فرزند را ندارد . لذا از دادگاه محترم تقاضا دارم با توجه به موارد مصرح که دلایل اثبات آن پیوست دادخواست گردیده است ، پس از احراز موارد مزبور ، مراتب قانونی را به جهت صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند از خانم  …………. و  صدور حکم حضانت به نام اینجانب نسبت به فرزند / فرزندان ، به نام ……………… را لحاظ بفرمایید .

برای مشاهده نمونه دادخواست سلب حضانت از پدر کلیک کنید . همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمونه دادخواست سلب حضانت از مادر به کانال تلگرام حقوق خانواده مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نمونه دادخواست سلب حضانت از مادر پاسخ دهند .