توقیف اجرایی

دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه موضوعاتی را دارد ؟

یعنی کدام یک از دعاوی را می‌توان در این دادگاه مطرح کرد؟ بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی به امور و دعاوی ذیل در صلاحیت دادگاه خانواهد می باشد : ۱-نامزدی وخسارات ناشی از برهم زدن آن ۲-نکاح دائم،موقت و اذن در...
ادامه مطلب