آثار ازدواج مجدد بدون اجازه همسر

آثار فسخ ازدواج در مشهد

آثار فسخ ازدواج بدیهی است که فسخ ازدواج موجب انحلال ازدواج می گردد. اما در زمینه ی آثار فسخ ازدواج، دو موضوع قابل بررسی است؛ یکی مهریه و دیگری خسارت ناشی از تدلیس. مهریه به موجب ماده ی 1101 ق.م: هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به...
ادامه مطلب