آدرس پزشکی قانونی در مشهد

آدرس مراکز پزشکی قانونی در مشهد

پزشک قانونی  پزشکی قانونی مشهد یکی از اصلی ترین سازمانهای زیر نظر قوه قضائیه می باشد . وظیفه این سازمان کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی مشهد و سایر سازمانهای دولتی مستند باشد . همچنین بررسی و تحقیق در...
ادامه مطلب