بابت چند سکه مهریه میتوان شکایت کرد؟

بابت مهریه تا چند سکه می توان مرد را بازداشت کرد؟

زوجه به عنوان محکوم له می تواند خواستار حکم جلب زوج به عنوان محکوم علیه گردد مگر آنکه زوج با اثبات معسر بودن مانعی بر اجرای حکم جلب راجع به خود گردد هر چند قانون گذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این حق را برای...
ادامه مطلب
شماره وکیل مهریه در مشهد

بهترین وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد شرایط گرفتن مهریه مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به زنش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح باشد و در اصطلاح مهریه یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود، امروزه...
ادامه مطلب
بهترین وکیل های مشهد

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رايج كشور

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رايج كشور :   درصورتی که زوج فوت نموده باشد تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود . سوالات حقوقی راجع به مهریه را می توانید از طریق شماره تلفن مشاوره حقوقی مندرج در همین صفحه بپرسید . جدول اعداد...
ادامه مطلب

قوانین مهریه(وکیل مهریه در مشهد)

مهریه یک سند لازم الجرا است و این موضوع از آن رو اتفاق می افتد که در سند رسمی ازوداج ثبت می شود.در این صورت مزایای بسیاری می تواند داشته باشد که از آن جمله این است که لزومی برای اقدام از طریق دادگاه وجود ندارد بدین ترتیب که...
ادامه مطلب