تعرفه ثبت ازدواج و طلاق در مشهد

کسانی که می خواهند ازدواج کنند باید به لحاظ قانونی و شرعی با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نسبت به خواندن خطبه و ثبت واقعه ازدواج در این دفاتر اقدام کنند . عدم ثبت ازدواج و طلاق جرم محسوب می شود و در قانون برای آن...
ادامه مطلب