مجازات تکرار جرم چیست؟

طبق قانون در صورتی که یک شرایط به خصوص وجود داشته باشد ، قاضی می تواند در مجازات مجرم تخفیف دهد . به این شرایط ، شرایط تخفیف در مجازات می گویند . در مقابل تخفیف در مجازات ، شرایطی وجود دارد که به واسطه آن می توان در مجازت...
ادامه مطلب