مواد مخدر

آشنایی با هرویین و مجازات آن در مشهد

جرم و مجازات هروئین چیست؟ هروئین چیست؟ هرویین یکی از مواد مخدر هایی است که از گیاه خشخاش و از مرفین که خاصیت مسکن دارد به دست می آید و به شکل پودر سفید رنگ و قهوه ای می باشد.این ماده اولین بار برای مبارزه با بیماری سل...
ادامه مطلب
بالا