حضانت فرزند بعد از فوت والدین

حضانت فرزند بعد از فوت والدین(وکیل مشهد)

حضانت فرزند بعد از فوت پدر بر اساس ماده 1171 قانون مدنی "در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود ؛ هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معین کرده باشد". بر اساس این ماده، در صورتی که حضانت کودک با...
ادامه مطلب

حضانت دختر بعد از نه سالگی

از آنجایی که سن بلوغ در دختران نه سال تمام قمری است ، ممکن است این سوال مطرح شود که حضانت فرزند دختر بعد از سن 9 سالگی با کیست ؟ برای پاسخ به این سوال با این مقاله همراه باشید ” حضانت فرزند دختر بعد از نُه سالگی با کسی است...
ادامه مطلب