وکیل حق حضانت در مشهد

وکیل حق حضانت در مشهد

حق حضانت چیست؟ حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آن‌ها که به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی این که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به...
ادامه مطلب

حضانت فرزند در مشهد

حضانت فرزند به مادر واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه سختی جدیدی بر مادران است اصلاحیه ماده 1169 قانون مدنی و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن 7 سالگی به مادر بازتاب های مختلفی را در جامعه داشته است. شهناز...
ادامه مطلب