اصول حاکم بر تعقیب، بازداشت و محاکمه

واخواهی چیست

  یکی از روش های اعتراض به آراء دادگاه ها ، واخواهی از احکام غیابی است . واخواهی در لغت به معنای اعتراض کردن است . در آیین دادرسی مدنی هر زمان صحبت از واخواهی می شود ، اعتراض به حکم غیابی را می رساند . بر اساس ماده 303...
ادامه مطلب