وظایف دادستان در مشهد

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه رسیدگی به یک سری امور جزایی و بعضا غیر جزایی را دارد. وظایف دادسرا در قانون مشخص شده است؛ از جمله مهمترین این وظایف تعقیب و رسیدگی به جرم است. دادسراها معمولا درکنار دادگاه ها تشکیل می...
ادامه مطلب