شماره وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

دعاوی حقوقی چیست؟ در یک تقسیم بندی دعاوی که در دادگستری طرح می شوند به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری تقسیم می شوند. دعاوی کیفری در امور جرم و جنایات صدق می کند و هر جا که قانون مجازات فعل و ترک فعلی را ممنوع و جزم انگاری کرده در...
ادامه مطلب
دعاوی-حقوقی

وکیل دعاوی حقوقی در مشهد

دعاوی حقوقی چیست؟ در یک تقسیم بندی دعاوی که در دادگستری طرح می شوند به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری تقسیم می شوند. دعاوی کیفری در امور جرم و جنایات صدق می کند و هر جا که قانون مجازات فعل و ترک فعلی را ممنوع و جزم انگاری کرده در...
ادامه مطلب
استناد دادگاه به حکم قانون چیست

اقرار در دعوی حقوقی در مشهد

چه در دعوی حقوقی و چه در دعوی کیفری زمانی که افراد قصد طرح دعوا را دارند و می خواهد موضوعی را طرح کنند باید دلایلی برای ثابت کردن حقی که مدعی آن هستند یا وقوع جرمی که به مرجع قضایی صالح اعلام می کنند داشته باشند به عبارت...
ادامه مطلب