نحوه ملاقات با زندانی (وکیل مشهد)

نحوه ملاقات با زندانی(وکیل مشهد) ملاقات زندانیان باید طوری برنامه ریزی گردد که حداقل هفته ای یک مرتبه انجام گیرد و مدت آن کمتر از ٢٠ دقیقه نباشد. مگر اینکه از لحاظ قانونی منعی برای ملاقات با زندانی وجود داشته باشد که بر...
ادامه مطلب