شهادت دروغ

مجازات شهادت دروغ در مشهد

شهادت شهادت عبارت از این است که شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند و شهادت کذب نیز به معنای ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است. شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم...
ادامه مطلب
شرایط افتتاح حساب توسط وکیل در مشهد

شهادت شهود و ویژگی های شاهد

شهادت شهود به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از ادله هایی که در قانون به آن اشاره شده شهادت است بر اساس قانون می‌توان در امور حقوقی و در امور کیفری به شهادت شهود استناد کرد و به...
ادامه مطلب