قرارداد

تنظیم قرارداد توسط وکیل

عقد بيع يكي از شايع ترين عقود معمول در جامعه عقد بيع است در قرارداد ها منجمله مبايعه نامه هاي معاملات املاکتعهدات و مسئوليت هايي براي متعاملين پديدار ميگردد كه به انها تعهدات و مسئوليت قراردادي مي نامند. تعهدات قراردادي...
ادامه مطلب
توقیف اجرایی

وکیل کیست و وظایف آن

وکیل کیست: وکیل مترادف کلمه نماینده است که از طرف شخص دیگری که موکل نامیده می شود اختیار انجام بعضی امور را پیدا می کند. قراردادی که به موجب آن موکل این اختیارات را به وکیل واگذار می نماید، قرارداد وکالت نامیده می شود. در...
ادامه مطلب