معرفی بهترین وکیل جرایم کیفری در مشهد

قصاص عضو در مشهد

مجازات های اصلی مطرح در قانون مجازات اسلامی به چهار قسم تقسیم می گردد که عبارتند از : مجازات تعزیری ، مجازات حدی ، دیه و قصاص که با توجه به نوع جرم و شرایط وقوع آن مقام قضایی به یکی از آن ها فرد مرتکب را محکوم می نماید . قصاص...
ادامه مطلب