توقیف حساب‌های بانکی برای وصول مالیات

تشویق مالیاتی چیست؟

تشویق های مالیاتی و یا به تعبیری دیگر مشوق های مالیاتی در کنار وظیفه پرداخت مالیات که بر عهده هر فردی است تدبیری حمایتی از قانون گذار برای مودیان خوش حساب مالیاتی است که به جهت خوش حسابی خود و پرداخت به موقع مالیات به آن...
ادامه مطلب
عواقب فرار از مالیات چیست ؟

فرار مالیاتی چیست و مجازات آن

هر تلاش غیرقانونی ای که با هدف پرداخت نکردن مالیات صورت بگیرد مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی نامیده می‌شود. البته باید بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی تفاوت قائل...
ادامه مطلب
بهترین وکیل دعاوی ملکی در مشهد

مالیات چیست+انواع مالیات

مالیات چیست؟ یکی از منابع درآمد دولت برای تامین هزینه های عمومی ، مالیات است که در ماده 10 قانون محاسبات عمومی اینگونه ذکر شده است : " درآمد عمـومی عبـارت اسـت از درآمـدهای وزارتخانـه هـا و موسـسات دولتـی و ماليـات و...
ادامه مطلب