معافیت های مالیاتی

معافیت مالیات بر درامد در مشهد

در کشورهایی همانند ایران، عربستان و کشورهایی که عمده درآمد های آنها از طریق منابع طبیعی و درآمدهای غیر از مالیات های مستقیم می باشد، پاسخگویی دولت به مردم بسیار کم است، و دولت هر گونه که خود صلاح بداند، معافیت را که خود...
ادامه مطلب
عواقب فرار از مالیات چیست ؟

فرار مالیاتی چیست و مجازات آن

هر تلاش غیرقانونی ای که با هدف پرداخت نکردن مالیات صورت بگیرد مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی نامیده می‌شود. البته باید بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی تفاوت قائل...
ادامه مطلب
بهترین وکیل دعاوی ملکی در مشهد

مالیات چیست+انواع مالیات

مالیات چیست؟ یکی از منابع درآمد دولت برای تامین هزینه های عمومی ، مالیات است که در ماده 10 قانون محاسبات عمومی اینگونه ذکر شده است : " درآمد عمـومی عبـارت اسـت از درآمـدهای وزارتخانـه هـا و موسـسات دولتـی و ماليـات و...
ادامه مطلب