وصیت

جرم بی حجابی در مشهد

در سالهای اخیر موضوع بی حجابی در کشور ما از مهم ترین موضوعات مورد بحث است زیرا این معضل به عنوان یک فساد دینی روز به روز در حال گسترش در جامعه است . بی حجابی یعنی فرد آنچه در دین اسلام برای پوشش مشخص شده است را رعایت نکند...
ادامه مطلب