طلاق

در چه شرایطی ازدواج مجدد تجویز می شود؟

-1نامزدي و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح 3-شروط ضمن عقد نکاح 4-ازدواج مجدد 5-جهیزیه 6-مهریه 7-نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8- تمکین و نشوز 9-طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن 10-...
ادامه مطلب
آثار ازدواج مجدد بدون اجازه همسر

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول

در این مطلب قصد ارائه مطلب در مورد ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول را داریم : ازدواج مجدد مرد در اسلام مرد می‌تواند چندین زن اختیار کند تا پیش از آمدن اسلام، محدودیتی برای چند همسری وجود نداشت و مردان تا هرچقدر...
ادامه مطلب