وصیت

وکالت بلاعزل بعد از فوت

در مورد وکالت بلاعزل بعد از فوت نیاز به بررسی ماده 679 قانون مدنی است که بیان می دارد ، وکالت به طرق ذیل از بین می رود : 1 عزل موکل  2- به استعفای وکیل  3- به موت یا جنون وکیل یا موکل موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند...
ادامه مطلب