استناد دادگاه به حکم قانون چیست

نکات وکالت در طلاق مشهد

گرفتن وکالت زن در طلاق از مرد به دو روش امکان‌پذیر است؛ یا به صورت شرط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج می‌شود و یا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ وکالت در طلاق از زوج اگر زوج خارج از کشور باشد اعطای وکالت از...
ادامه مطلب