وکالت بلاعزل و انوع آن

وکالت بلاعزل چیست؟ وکالت بلاعزل سندی است محضری و رسمی که توسط موکل به وکیل داده میشود که در کار مشخصه ای که خلاف مفهوم ماده 10 قانون مدنی نباشد اختیارات واسعه و تمام و کمال را تا اجرای موضوعیت وکالت انجام دهد و عزل آن توسط...
ادامه مطلب
وصیت

وکالت بلاعزل بعد از فوت

در مورد وکالت بلاعزل بعد از فوت نیاز به بررسی ماده 679 قانون مدنی است که بیان می دارد ، وکالت به طرق ذیل از بین می رود : 1 عزل موکل  2- به استعفای وکیل  3- به موت یا جنون وکیل یا موکل موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند...
ادامه مطلب