انواع وکالت در مشهد

*طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست می آید و عدم آشنایی به این علم و فن موجب خواهد شد یا اصل حق قابل مطالبه و استیفا نباشد ویا...
ادامه مطلب
استناد دادگاه به حکم قانون چیست

حق انتخاب وکیل در مشهد

حق انتخاب وکیل در امور حقوقی یا مدنی ، حق هر شخصی است . به همین خاطر ، در ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی ، حق اشخاص در انتخاب و معرفی حداکثر دو نفر وکیل پیش بینی کرده است . بنابراین ، تعداد وکیل در پرونده های حقوقی حداکثر دو...
ادامه مطلب