جرایم و مجازات آسیب به محیط زیست

جرایم محیط زیست

در قوانین ما جرم محیط زیست به ۷ گروه دسته بندی می شود جرایم محیط زیست مرتبط با تخریب یا خسارت به محیط زیست جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی آب جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی صوتی جرایم محیط زیست مربوط به آلودگی هوا جرایم...
ادامه مطلب

وکیل منابع طبیعی در مشهد

با توجه به تعداد بالای قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی مانند مراتع و جنگل ها  که شامل موضوعات مختلفی همچون واگذاری، بهره‌ برداری و حفاظت و …می باشند، شناسایی قوانین حاکم و لازم الاجرا در حوزه منابع طبیعی را کمی سخت...
ادامه مطلب