وکیل چک کیفری چیست ؟

چک کیفری چیست؟ تعریف چک کیفری عبارت از: «سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده وی در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد» . جرم صدور چک پرداخت...
ادامه مطلب